Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iMiia.jp
40
menië gerekend wordt, wordt in liet Noorden begrensd
door Oostenrijk-llongarjje, in het Oosten door Rusland en
de Zwarte Zee, in het Zuiden door de Zee van Marmora,
de Straat der Dardanellen, 1) de Aegeïsche Zee en de
Middellandsche Zee, in het Westen door de Ionische Zee,
de Straat van Otrante, de Adriatische Zee en Oostenrijk-
Hongarije.
In het Noorden vindt men de groote Uonau-vlakte.
Overigens is het land zeer bergachtig. Van het Plateau
van Karst loopen in Zuidoostelijke richting de Dinari-
sche Alpen tot aan het Lij ster veld. Verder in
Zuidelijke richting de Sjar-Dagh, de Bora-Dagh en
het Pindus-gebergte. Van dit laatste loopen twee
gebergten naar het Oosten: het Veloetza-gebergte
dat in den Olympus eindigt, en het Or th ry s-gebergto. In
een wijden boog doorsnijdt de B al kan of II e mus het land;
van de Poort van Orsowa tot aan de Zwarte Zee. Ten Zuiden
daarvan heeft men den Rilo-Dagh en het Rhodopé-
gebergte. Langs de Zwarte Zee het Istrandsja-ge-
bergt e. Tusschen den Balkan en den Rilo-Dagh ligt de
poort van Trajanus, waardoor de spoorweg loopt van Bel-
grado naar Konstantinopel. De Sjipka-pas 2) is een der be-
langrijkste passen in den Balkan.
Welke rivieren leerden wjj op het Balkan-Schiereiland?
Teu Noorden van den Balkan heerscht een vastlands-
klimaat. Ten Zuiden daarvan over 't geheel een zacht en
warm klimaat, vooral in de dalen. In het Noordelijk deel
des lands is het vaak des winters zeer koud en op den
Donau is soms weken lang de scheepvaart gestremd door
het vele ijs.
1) Do Straat der Dardanellen, ook wol HelleBpont genoemd, is slechts
een half uur breed, en wordt thans beschermd door tal van forten
met yeel gesehut gewapend. Menigmaal trokken groote legers
deze zeeëngte over. De belangrgkste overtochten zijn: Tocht van
Darius (510 v. Chr.); van Xerxes (^80 v. Chr.); van Alexander
den Grooten (334 v. Chr.); van Frederik Barbarosa (3e kruistocht)
1189 n. Chr.
2) Deze pas is bekend uit don oorlog van 1877 tusschen Rusland
en Turkije.