Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Steden, In de Po-v 1 akte: Turijn aan den Po, aan-
zienlijke stad, eindpunt van de Mont-Cenisbaan. Milaan,
eerste fabrieksstad van Italië, zijde-industrie. Ten zuiden
daarvan Pavia. 1) Verona, sterke vesting, Venetië
aan de Adriatische zee, een eilanden-stad, waarin het ver-
keer veelal met gondels plaats heeft.
Op het schiereiland: G e n u a, 2) met belangrijken handel,
schoone havenwerken. S p e z z i a, oorlogshaven. L i v o r n o. 3)
havenstad aan de Thyrreensche zee. Pisa, aan den Arno,
met een beroemden dom en den scheeven toren. Florence,
rjjk aan kunstschatten. Parma, met kaasfabrieken. Bo-
logna, sterke vesting, door een spoorweg over de Appe-
nijnen met Florence verbonden; An co na, aan de Adria-
tische zee, veel verkeer met het Balkan-schiereiland; Ilome4)
(450.000 inwoners) de hoofdstad des lands, residentie van
Koning en Paus, met,grootsche herinneringen uit het ver-
leden. N a p e 1 s 5) (met meer dan | millioen inwoners),
grootste stad des lands, prachtig gelegen aan de golf van
Napels met den Vesuvius op den achtergrond. In de nabij-
heid de opgravingen van Pompeji, in 79 na Christus
door eene uitbarsting van den Vesuvius verwoest. Brin-
disi, op de Oostkust, verzending van de Engelsche post
over land. Tarente, aan de golf van dien naam.
Op Sicilië: Palermo, belangrijke handelsstad. Mes-
sina, uitvoer van zuidvruchten. Syracuse. 6)
Op Sardinië: de hoofdstad Cagliari (Caljari).
Het Balkan-Schiereiland.
§ 47. Het Balkan-Schiereiland, waartoe ook Roe-
1) Slag bij Pavia (1525) tusschen Karei V van Duitschland en
Frans I van Frankr^k.
2) De oevers van de Golf van Genua, behooren tot de schoonste
van het land en heeten „de Riviera"; Genua beteekent „de Schoone,
de Prachtige".
3) Jan van Galen, een Nederlandsch zeeheld, overlgdt (1653) aan
zgne bekomen wonden in de haven van Livorno.
4) Gedicht: De Brand van Rome, door Sr. R. Veder.
5) Gedicht: Het Paard van Napels, door A. C. W. Staring.
6) Michiel Adriaansz. de Ruvter overlijdt in de haven van Sy-
racuse (1676).