Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
zij in de Abruzzen met den Gran Sasso d'Italie,
tusschen de Romeinsche en Napolitaansche Appenijnen.
De rivieren stroomen meestal naar het Westen. Drie hoofd-
rivieren, de Arno, de Tiber en de Volturno door-
stroomen drie vlakten, de Toscaansche, de Romeinsche
(Campagna genoemd) en de Campaansche vlakte met
den Vesuvius, den eenigen vulkaan van Europa's vasteland.
Tot het schiereiland behooren de beide groote eilanden
Sicilië en Sardinië. Sicilië, een driehoekig bergland,
wordt vaak door aardbevingen geteisterd. Het bezit in den
Etna den hoogsten berg, tevens vulkaan, van Italië.
Sardinië is eveneens een bergland, waarin men diepe
dalen vindt. Het is minder rijk aan water en wouden dan
het naburige Corsica.
De Po-vlakte heeft een vastlandsklimaat. Het klimaat
van het schiereiland is \jarm, maar de warmte wordt ge-
temperd door de nabijheid der zee. In vele streken lijdt
het land evenwel door de ongezonde uitdampingen der
kustvlakten en riviermonden, die malaria-koorts veroorzaken.
46. Voortbrengselen. Bezigheden. De landbouw
is de hoofdbron van bestaan. Tarwe, maïs en rijst zijn de
voornaamste voortbrengselen, benevens zuidvruchten, ohjfolie
en wijn. De veeteelt bloeit in Lombardije evenals de zijde-
teelt. Sardinië en Elba leveren ijzer, Sicilië veel zwavel,
C ar rara marmer. Steenkolen ontbreken er. Bekend is
het vlechten van stroohoeden in Toscane.
Bewoners en Regeeringsvorm. De bewoners van
Italië zijn Romanen en behooren over 'tgeheel tot de
Roomsche kerk. Waldenzen, vroeger uitsluitend in de
Westalpen, vindt men thans ook in de andere deelen des
lands. De Italianen zijn arbeidzaam, vol kunstgevoel, maar
ook zorgeloos, hstig en wraakgierig. In het gansche land,
maar vooral in het Zuiden en op Sicilië, heerscht groote
armoede, terwijl de ontwikkeling des volks nog gering is.
Het land is een constitutioneele monarchie, aan welks
hoofd een Koning staat. Ongeveer in het midden des lands
ligt de kleine, onafhankelijke republiek San Marino. 1)
1) San Marino ia de oudste staat van Europa en werd in de 4e
eeuw door den kluizenaar Marinns gesticht.