Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Het Koninkrijk Italië.
(Bijna 9 maal zoo groot als Nederland met 31 millioen
inwoners).
45. Ligging en gesteldheid van den bodem.
Italië grenst ten Noorden aan Zwitserland en Oostenrijk,
ten Oosten aan de Adriatische zee, de straat van Otrante
en de Ionische zee, ten Zuiden aan de Middellandsche zee,
ten Westen aan de Tyrrheensche en de Ligurische zee en
Frankrijk. Het bestaat uit de oostelijke afhelling der
Westalpen, de zuidelijke helling der Centraal- en Oostal-
)en, de Lombardijsche laagvlakte en oen middelge-
3ergte, de Appenijnen, door heuvels en kustvlakten om-
geven.
De Alpen verheffen zich steil uit do Lombardijsche vlakte.
De Po en de Et sch voeren het water er van naar de
Adriatische zee. De Po neemt een aantal zijrivieren op,
die op de Alpen ontspringen en door prachtige meren stroo-
men. De T i c i n o, door het Lag o-M a g g i o r e (Madsjore),
de Ad da door het Como-meer, de Oglio door het
Iseo-meer cn de Mincio door het Gar da-me er.
Hoe zou het komen, dat deze meren steeds ondieper
worden ?
Welke eilanden liggen er in het Lago-Maggiore ?
De Lombardijsche laagvlakte of Po-vlakte is, behalve
in het Oosten, aan alle zijden door hooge bergen ingeslo-
ten. Zij vormde eertijds een golf van de Adriatische zee,
die door den Po en zijne zjjrivieren langzamerhand met
sUb werd gevuld. De vruchtbaarheid dezer vlakte wordt
nog verhoogd door tal van bevloeiingskanalen, waardoor
Lombardije tot den grootsten „tuin van Europa" werd.
Ook thans nog voert de Po jaarhjks veel s ijk mede,
waardoor de delta aan zijnen mond voortdurend grooter
wordt, jaarhjks ± 70 meter.
De Appenijnen staan met de Westalpen in verbinding
door den Col d i T e n d a. Zij zetten zich door het geheele
schiereiland voort en worden verdeeld in: Ligurische,
Toscaansche, Romeinsche, Napolitaanscheen
Calabrische Appenijnen. Hunne grootste hoogte bereiken