Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«fSW
33
uitgeoefend door den Senaat en de Kamer van afgevaar-
digden. De bewoners zijn Romanen en behooren voor
het grootiite deel tot de Roomsche kerk. De Franschen
zijn levendig van aard, vlijtig, dapper, maar evenzeer hcht-
zinnig, tuk op roem en genotzucht.
§ 40. Steden. De hoofdstad is Parijs!) m millioen
inwoners), aan de Seine, meer dan in eenig ander land
het middelpunt des lands. Het is een sterke vesting, met
veel industrie en grooten handel. De stad der mode- en
weeldeartikelen. 18 spoorlijnen verbinden Parijs met de
uiterste deelen des lands. In de nabijheid Versailles,
voormalige residentie van Lodewijk XIV, met prachtige
paleizen en waterwerken. Reims, oude kroningsstad, met
Chalons aan de Marne, het middelpunt der champagne-
bereiding; Sedan, vesting, bekend door de gebeurtenissen
van 1870. Rijsel of Lil Ie, middelpunt van fabrieken,
in het Noorden. Calais, 2) overvaart naar Engeland,
Havre, belangrijke zeestad, groote invoer van ruw katoen,
uitvoer van industrie-artikelen. R o u a a n 3) met katoenfa-
brieken. Cherbourg en Brest, oorlogshavens. Nantes 4)
belangrjjke handelsstad aan de Loire, met de voorhavens S t.
Nazaire en Paimboeuf. Verder de rivier op: Tours 5)
en Orleans. Bordeaux, hoofduitvoerh.iven van wijn,
belangrijken handel op de koloniën. Toulouse, binnen-
landschen handel. Bay enne met de badplaats Biaritz.
Marseille, eerste zeehaven van Franlo-ijk en van de
Middellandsche zee, Toulon, oorlogshaven. Nizza, win-
1) Gedichten: Aan de Btad Parijs, door A. C. W. Staring;
Parijs, door 3Ir. I. da Costa;
Parijs op een der Junidagen in 1848, door Dr. B. ter Haar;
Parijs in opstand on Parijs in brand, door Dr. N. Beets;
Parijs door de Bondgenooten bezet in 1814 en 1815. Ingenomen
door de Duitschers in 1871.
2) Calais, de laatste bezitting van Engeland in Frankrijk, gaat
voor hen verloren (1559).
3) De maagd van Orleans, Jeane d'Arc, op bevel der Engelschen
te Rouaan als tooverheks verbrand (1431).
4) Hendrik IV van Frankryk vaardigt (1598) het Edict van Nan-
tes uit, dat door Lodewijk XIV wordt herroepen (1685).
5) Karei Martel verslaat de Arabieren bij Tours (732).
Aardrijkskunde van Europa. 3