Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Het Fransche laagland bestaat uit : 4 e. de smalle Rhône-
ylakte, die zich langs de Saône voortzet en door de Bour-
gondische poort in verbinding staat met de Bovenrijnsche
laagvlakte. 2e. de groote, vruchtbare Fransche laagvlakte,
verdeeld naar de rivieren, welke haar doorstroomen in:
Garonne-, Loire- en S e i n e-vlakte.
Welke rivieren leerden wij in Frankrijk, en waar hebben
die haren oorsprong?
Welke bergketens sluiten de Bovenrijnsche laagvlakte in ?
Het klimaat van Frankrijk is voor den landbouw zeer
gunstig, ofschoon de winter, vooral in de bergstreken,
streng en langdurig kan zijn.
§ 39. Bezigheden. De landbouw- staat op een hoogen
trap. Koren, vooral tarwe en maïs, wordt veel verbouwd,
zoodat Frankrijk daarvoor bijna geheel in eigen behoefte
voorziet. Frankrijk is het eerste wijnland van Europa. In
1896 bedroeg de wijnoogst 44 millioen HL. Vóór 1869
was deze echter gewoonlijk + 70 millioen HL. Sterke ach-
teruitgang sedert de verwoesting, door de wijndruifluis of
philoxera veroorzaakt. Ook de ooftbouw is aanzienlijk
(Normandie). De veeteelt levert goede paarden, wolschapen,
muildieren en runderen (Normandie). In de Rhóne-vlakte
bloeit de zijdeteelt, waarvan Lyon het middelpunt is. De
bodem levert ijzer, steenkolen, krijt in Champagne en
porcelein-aarde.
De industrie is zeer ontwikkeld, vooral op het gebied
van luxe-artikelen, zijdewaren, tapjjten en kant.
De ligging aan twee zeeën begunstigt den handel in
hooge mate, zoomede de bevaarbaarheid der rivieren, die
onderling door kanalen zijn verbonden. De voornaamste
dezer kanalen zijn : het Mar n e-R ij n-k a n a a 1, hetRhóne-
R ij n-kanaal, het Kanaalvan Bourgondië, het Kanaal
du Centre, het Kanaal v a n O r 1 e a n s en het Kanaal
du Midi of van Languedoc.
Welke rivieren worden daardoor met elkaar in verbin-
ding gebracht?
Regeeringsvorm. Bevolking. Sedert 1870 is Frank-
rijk een republiek; aan het hoofd staat een president, die
de uitvoerende macht bezit. De wetgevende macht wordt