Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
IT O n g a r ij e bloeit de veeteelt. Bijna alle nuttige metalen
vindt men er in den bodem, vooral in Bohemen en do
Oost-Alpen, waar dan ook de industrie op een hoogen
trap van bloei staat, inzonderheid de metaal-industrie eu
de fabricatie van geweven stoffen. Salzburg enGalicic
leveren veel zout. liet Westen des lands doet derhalve
veel aan nijverheid, het Oosten aan landbouw en vee-
teelt.
De handel en het verkeer zjjn aanzienhjk. Behalve den
Donau staan beiden tal van sporen ten dienste. Van Inns-
brück over den Brenner-pas gaat een spoorweg naar
Italië, van Weenen over den Semmering-pas naar
Triëst, van Munkacz over den pas van Veretsjke naar
Lemberg, enz.
§ 37. Steden: De hoofdstad is Weenen (meer dan
1 millioen inwoners), aan don Donau, de residentie en
eerste handels- en fabrieksstad des lands (vooral voor klee-
ding, machinerieën, weoldo-artikelen, enz.). Middelpunt van
het spoorwegverkeer des rijks. Steyr, grootste wapenfa-
briek des rijks. Salzburg, in de nabijheid zoutbergwer-
ken. Inns brück aan den spoorweg over den Brenner-pas.
Idria, met kwikzilvermijnen. Triëst, eerste zeeha-
ven des lands. Po la, oorlogshaven. Praag I) hoofd-
stad van Bohemen, „stad der kerken en paleizen", aan
de 3Ioldau. Karlsbad, badplaats. Pilsen, beroemde
bierbrouwerijen. Brünn, de hoofdstad van Moravië, aan-
zienlijke fabrieksplaats. Krakau, aan den Weichsel. Indo
nabijheid de beroemde zoutbergwerken van Wielitsjka.
Lemberg, de hoofdstad van Galicië. Presburg, 2) aan
den Donau. Boeda-Pest, de aanzienlijke hoofdstad van
Hongarije, met veel handel en industrie. S z e g e d i n, groote
veemarkten. T o k a y, met beroemden wijnbouw. Horman-
1) Gedicht: Jaromir to Praag, door A. C. W. Staring.
Verhaal: Een Alkmaarder te Praag, door Mevr. Bosboom—Tons-
saint.
Vrede to Praag tusschen Pruisen en Oostenrijk (I8661.
2) Vrede te Presburg (1805) tusschen Oostenrijk en Frankrijk,
(3e Coalitie).