Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
burger poort en de Poort van de Orsowa. Vooral de laatste
was langen tijd een hinderpaal voor de scheepvaart op den
Donau, totdat in 1896, bij gelegenheid van de feesten ter
viering van het 1 OOOjarig bestaan van het Hongaarsche rijk,
men door geschikte kanaliseering eindelijk de vaart heeft
kunnen openstellen ook voor groote schepen (een waar
reuzenwerk!)
Welke rivieren leerden wij in Oostenrijk-IIongarije
kennen ?
Het klimaat is voor de verschillende deelen des lands
nog al uiteenloopend.
in het Oosten des rijks heerscht een uitsluitend vast-
landsklimaat, heete zomers en zeer strenge winters vaak.
§ 35. Bevolking. Ten opzichte der bevolking heerscht
er een groote verscheidenheid. Behalve Germanen (10 mil-
lioen), Slaven (19 milhoen) en Romanen (3 millioen),
wonen er nog Hongaren of Magyaren (8 millioen) van
Pinschen oorsprong. De Germanen bewonen hoofdzakelijk
de Alpen en de noordelijke middelgebergten; de Slaven
het midden van Boheme, Moravië, Galicië, het Hongaarsche
Ertsgebergte en verder Slavonië, Kroatië en Dalmatië; de
Romanen istrië en Zevenburgen, terwijl de Hongaren
de naar hen genoemde vlakten bewonen.
Het rijk bestaat uit twee zelfstandige deelen, die onop-
losbaar met elkander verbonden zijn, n.l. het Keizerrijk
Oostenrijk en het Koninkrijk Hongarije, waartoe behalve
Hongarije en Zevenburgen, nog Kroatië en Slavonië
behooren. Het overige deel des lands behoort tot Oos-
tenrijk.
Sedert 1878 staan ook de vroegere Turksche provinciën
Bosnië en Herzegowina onder Oostenrijksch beheer.
Aan het hoofd der Monarchie staat een Keizer-Koning.
De gemeenschappelijke aangelegenheden der beide deelen
worden beheerd door drie rijksministeriën en de zooge-
naamde delegatiën, bestaande uit 60 afgevaardigden uit
elk deel des rijks.
^ 36. Voortbrengselen. Bezigheden. Bohemen,
Moravië en Galicië leveren veel koren, Slavonië en
de Bukowina veel hout. In de Alpen-landen en