Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
21
«tad des rijks met ongeveer 5 millioen inwoners;!) de
grootste handelsstad der aarde, met tal van spoorlijnen onder
en boven den grond, ook eene lijn onder den Theems door;
men vindt er vele beroemde gebouwen, zooals het Parlements-
gebouw, de Tower, de St. Pauluskerk, het kristallen Paleis.
In de nabijheid: Windsor met het koninklijk paleis,
Greenwich met een beroemde sterrewacht, Woolwich
met arsenalen en werven voor den bouw van pantser-
vaartuigen. Sheerness, het eindpunt der booten van de
maatschappij Zeeland, die tusschen Vlissingen en Enge-
land varen.
Aan de Zuidkust: D o v e r, 2) overvaart naar Galais;
Brighton eene bekende badplaats; Portsmouth en
Southampton, het uitgangspunt van de groote Engel-
sche stoomvaartlijnen; Plymouth, oorlogshaven.
Aan de Oostkust: Bristol en Bath met veel indu-
strie, Swansea on Merthyr-Tydfill in het Zuiden
van AVales, met groote fabrieken voor ijzeren spoorstaven;
Liverpool, tweede handelsstad des lands, eerste invoer-
haven van ruw katoen in Europa.
Aan de Westkust: New-Castle, het middelpunt
van een steonkolengobied, dat alleen | der Engelsche kolen
levert; Huil met veel stoombootverkeer, ook op ons land.
In het midden de groote fabrieksteden: Manchester,
eerste fabriekstad der wereld, met het tegenoverliggende
Salford, het middelpunt der katoenindustrie; Leeds
(wol), Sheffield (messenmakerijen), Nottingham en
Leicester; Birmingham, hoofdplaats der ijzer- en
staalwaren-industrie. Verder: S t o k e met groote aardewerk-
fabrieken, Oxford met een beroemde hoogeschool.
In Schotland: Edinburgh, het Schotsche Athene,
de koningm van het Noorden, de hoofdstad met veel
nijverheid en scheepvaart op de Oostzee en Amerika; met
de havenstad Leith; Glasgow, grootste marktplaats
1) Men vindt daaronder meer Schotten dan in Edinburgh, meer
Ieren dan in Dublin, meer Roomschen dan in Rome, meer Joden
dan in Palestina.
2) In de nabijheid ligt Duins. Slag bij Duins. 1639.
Gedicht: Tromp voor Duins door A. Bogaers.