Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
en hop. Schotland haver en Ierland aardappelen. 1) Bijna
de helft van den bodem is weiland. Engeland bezit veel
runderen en paarden (beroemde renpaarden), Schotland
schapen en Ierland runderen, varkens en schapen.
Ook de visschenj is aanzienlijk.
Het Engelsche bergland is bijna overal rijk aan steen-
kolen en ijzer, daarbij komen nog op de grenzen van En-
geland en Schotland lood, zilver en graphiet, en in Corn-
wallis koper, tin en zink. Deze minerale voortbrengselen en
het bezit van uitgestrekte koloniën hebben Groot-Brittanje tot
den eersten industrie- en handelsstaat der aarde gemaakt.
Bijna alle takken van industrie zijn er vertegenwoordigd,
vooral de textiel- en jjzerindustrie. Groot-Brittanje heeft J van
den Em-opeeschen en 5 van den wereldhandel in handen;
zijn handelsvloot telt meer dan 20.000 zeeschepen. Het
voert katoenen- en wollen garens, katoenen- wollen en
linnen stoffen, machinerieën, ijzer, staal en steenkolen uit,
terwijl de invoerartikelen voornamehjk zijn de grondstoffen
voor de industrie, zooals ruw katoen uit Oost-Indië, Au-
stralië en de A^ereenigde Staten, wol, vlas en hennep uit
Zuid-Afrika, Rusland en Denemarken ; verder levensmidde-
len als koffie, thee, koren, vleesch, wijn.
Het Britsche rijk is het oudste constitutioneele koninkrijk
van Europa. Het land is dicht bevolkt, vooral de fabrieks-
districten. De bewoners zijn Germanen (in Engeland en Schot-
land) en Kelten (in Wales, Noord-Schotland en Ierland). 2)
§ 27. Plaatsen. In Engeland: L 0n d en, 3) de hoofd-
1) In Ierland, het voornaamste aardappelland der aarde, wordt
ä/s van den bouwgrond gebruikt voor de teelt van aardappelen;
elke mislukte oogst brengt hongersnood onder de arme bevolking,
■waarvan jaarlijks nog duizenden naar andere landen, vooral naar
Amerika en Australië, verhuizen.
2) De Engelsche taal is van de Europeesche talen de meest ver-
breide; zy wordt door ruim 100 millioen menschen gesproken, de
Russische door bijna 100 millioen, de Duitsche door 65, do Spaan-
sche door 48, de Fransche door 45 en de Italiaansche door ongeveer
30 millioen.
3) Gedicht: Op den gruwzamen Brant van Londen, door Joh.
Yolienhove.