Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
fabrieken voor metaalwaren en \^llen stoffen; grooten
handel. Potsdam. Dresden, de nbef^stad van Saksen,
schoone stad; Leipzig, !) middelpunt van den Duitschen
boekhandel; in de nabijheid Lützen, waar Gustaaf Adolf
in 1632 sneuvelde; Wittenberg, bekend uit den tijd
der Hervorming (Luther 1517j;3Iaagdenburg, 2) groöte^
fabriekstad; Hamburg (570.000 inwoners), grootste han-
delsstad op het vaste land van Europa, met de voorhaven
Cuxhaven. Li de onmiddellijke nabjjheid Altona. Be-
neden Hamburg begint bij Brunsbuttel het nieuwe Wil-
helmskanaal, dat de Noordzee met de Oostzee in de
nabijheid van Kiel verbindt.
In het gebied van de Oder: Breslau, groote handels-
en fabrieksstad in Silezië, Frankfort, Kustrin, Stet-
tin. Posen.
Aan de Weichsel: Thorn,3) Elbing, Dantzig,
belangrijke uitvoerhaven van koren, lijnzaad, vlas en hout.
Verder aan de O o s t z e e en in hare nabijheid: T i 1 s i t, 4) ■
Koningsbergen,. Lübeck. 5)
In het gebied van den W^ e z e r: K a s s e 1 6) met schoone
omstreken; Hannover, Bremen met grooten handel op
Amerika en de nieuwe koloniën van Duitschland; Olden-
burg.
In het gebied van de Eems: Munster, 7) Leer en
Embden.
In het gebied van den E ij n: Mülhausen, linnen-
fabrieken; Straatsburg, een kruispunt van twee belang-
rijke wegen, een van Parijs door de poort van Zabern in
de Vogesen over deze stad naar den Donau en Weenen,
1) Bekend door den volkerenslag. 16—19 October 1813,
2) Verwoesting dezer stad in 1631 door Tilly.
8} Geboorteplaats van Copernicus.
4) Vrede van Tilsit tusschen Rusland en Frankrijk (1807).
5) Vroeger vras Lübeck een zeer belangrijke handelsstad: hoofd
der Hanzesteden.
6) Bij Kassei ligt Wilhelmhöhe verblijfplaats van Napoleon III,
na zijne gevangenneming van Sedan (1870).
7) Vrede van Munster (1648). Bernard van Galen.
Gedicht: De Munbtersche vrede door H. vfli) AlpiiGn. Gedicht I
De twee zueters, Munstereche legende door J. Immerzeel Jr.
Aardrijkskunde van Europa. 2