Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Het bestaat uit een bergland, de A r d e n n e n, in het Zuid-
oosten, een laagland in het Noordwesten, daartusschen een
heuvelland. Het bergland, over 't geheel meteen ruwe natuur,
reikt tot de Maas en de Sambre; het heuvelland, 1) dat zeer
vruchtbaar is en de korenschuur van België vormt, neemt
de ruimte in tusschen de Maas met de Sambre en de Schelde.
Het laagland wordt door eene duinenrij tegen de over-
strooming der zee beveiligd. Het Noorden van België
bestaat uit de zandige Kempen (Campine) in de provinciën
Antwerpen en Limburg, die veel overeenkomst toont met
do zuidelijke helft van onze provincie Noord-Brabant.
§ 15. Bezigheden. De landbouw levert rijke oogsten van
tarwe, suikerbieten, cichorei, gerst, vlas en hop.
In de lage deelen wordt de veeteelt beoefend. De rijk-
dom van België berust evenwel voornamelijk op de schatten
van den bodem, die langs Maas en Sambre steenkolen
en ijzer bevat; verder zink, lood en zeer goede bouw-
steen. Van de industrie bloeien daar vooral de linnen-
en katoen-, ijzer- en g 1 asfabrikatie. Ook wordt veel
bier gebrouwen.
De handel voert do voortbrengselen der nijverheid uit
en levensmiddelen in.
Een dicht spoorwegnet bedekt het land en tal van ka-
nalen verbinden de voornaamste steden onderling en met
de zee, o. a. het Kempen-kanaal door de provinciën Ant-
werpen en Limburg, dat uitkomt in de Zuid-Willemsvaart,
die door de provincie Limburg loopt; het kanaal van Gent
naar Ter Neuzen, dat van Luik naar Maastricht. Men
heeft zelfs het plan Brussel door een groot kanaal met
Ostende te verbinden om het voor zeeschepen bereikbaar
te maken.
§ 16. Regeering en bevolking. 2) België is sedert 1831
een constitutioneel koninkrijk. De bewoners zijn Vlamingen,
voornamelijk in het laagland en Walen in het bergland.
1) In het Belgische Heuvelland liggen vele plaatsen, die herin-
neren aan de oorlogen tusschen het Germaansch en het Romaansch
Europa, o. a. Ligny, Quatre-Bras, Waterloo, Neerwinden, Fleurus,
Ramillies, Senef, Gembloux, e. a.
2) Gedicht: Aan de Belgen, door J. Willems.