Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
ooftboomen en wijngaarden. Zuid-Europa behoort tot
de streken der altijd groene loofboomen, der zuidvruchten
en der vurige wijnen. Graan- en aardappelbouw zijn over
het geheele werelddeel verbreid.
Europa is in 't bijzonder het werelddeel der huisdieren, i)
In de poollanden vindt men nog rendieren en ijsberen, in de
landen langs de Middellandsche zee muildieren en zijde-
rupsen. De noordelijke wateren zijn vischrijker dan de
zuidelijke.
13. Bevolking. Europa telt ongeveer 365 millioen
inwoners. Deze behoorcn hoofdzakelijk tot twee rassen:
1. het Indo-Germaansche of Kaukasische ras (340
millioen) en
2. hot Mongool sehe ras (20 millioen).
Het Kaukasische ras wordt verdeeld in drie bijna
even talrijke hoofdstammen:
Germanen in het Noorden en Noordwesten, Eoma-
nen in het Zuiden en Zuidwesten, en Slaven in het
Oosten.
Tot het Mongoolsche ras behooren de Finnen, de
Magyaren of Hongaren en de Turken.
De bewoners zijn meest Christenen. De Germanen
zijn hoofdzakelijk Protestanten, de Romanen meest
Room sch en de Slaven behooren grootendoels tot de
Grieksche kerk. Verder zijn er eenige millioenen Mo-
h a m e d a n e n en Joden; slechts zeer weinig zoogenaamde
Heidenen.
Het Koninkrijk België,
(535 □ G. M. G^ milhoen inwoners).
§ 14. Ligging. Natuurlijke gesteldheid. België ligt
ten Zuiden van Nederland, dat zijn noordgrens vormt. Ten
Westen grenst het aan de Noordzee, ten Zuiden aan Frank-
rijk, ten Oosten aan Luxemburg en Duitschland.
1) Het getal der huisdieren (paarden, ezels en muildieren, run-
deren, schapen, geiten en varkens) op de geheele aarde bedraagt
meer dan 1000 millioen. Daarvan heeft Europa er 400, Amerika
350, Australië 140, Aziö 120 en Afrika ongeveer 40 millioen stuks.