Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
45. Eveneens, wanneer de liypotlienusa 115,8 en eene der regl-
hoekszijdon 9,84 el beval (§ 38).

C=:122n2'4ü"; -
^1= 53''19'47";
.l=:12ö"40M3'';
c= 33,12; (S40).
b. Berekening dar scheefhoekige driehoeken.
§39—5 U.
4ü. Dc drie boofd-eigenscbappen le bewijzen, waarop dc berekening
der scliccfhoekige driehoeken berust (§ 39).
47. Dc onbekende boeken eens sclicefboekigen driehoeks te bereke-
nen, wanneer gegeven is:
a = 0,9876 , A = i20^20' 14" cn
« = 9,9870, 6=rl,349 cn
« = 385, c=480 en
a = 3S5, r = 480 en
« = 1005,8, 6 = 901,98 en
«=1005,8, 6 = 901,98 cn
«=112,5, 6 = 87,97 en
48. Dc onbekende zijde eens schcefhockigen dricliocks le berekenen,
wanneer gegeven is «=115,9, 6 = 177,8 cn C = 132«12W (§ 40).
49. De onbekende liockcn eens scheefhoekigen driehoeks te bereke-
c
nen , wanneer gegeven is ^oj.« = 9,87543—10,/o^'. c = 0,57834
en /i = 35"20'20" (§ 40).
50. Van cen parallelograin zijn de twee verschillende zijden 125 en
93 el lang, terwijl haar ingesloten hoek 150"20'20" bevat; men
vraagt de beide diagonalen le berekenen (§ 40).
51. De loodlijnen, welke uit de hoekpunten eens driehoeks op de
overslaande zijden of bare verlengden zijn necrgelalcn, zijn
30, 40 cn 24 cl lang; men vraagt dc hoeken van dezen drie-
hoek te berekenen (§ 40).
52. Van een trapezium zijn de evenwijdige zijden 3 cn 5, cn dc
schuine zijden 11 en 12 el lang; men vraagt zijne hoeken (e
berekenen (5 40).
53. Hel middelpunt van den ingeschreven cirkel eens driehoeks is
van de uiteinden der basis 17,9 cn 25,8 el verwijderd; indien
nu de tophoek dezes driehoeks 20*^30' bevat, vraagt men zijne
basis te berekenen (§ 40).