Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
23. Kene formule Ie vinden ter berekening van lang. [270"— (j), w an-
neer tang. b gegeven is (§ 20).
2i. Tc bewijzen , dat van twee bogen , die even groot zijn doch in
teeken verschillen , de cosinussen onderling gelijk zijn (§ 27).
2S, Gegeven zijnde sin.b=^[/d, vraagt men lang, (—6) te be-
rekenen (§ 27).
20. Gegeven zijnde cof. 6 = vraagt men lang. (45"-i-6)cn [lang.i^'^—6)
te berekenen (§ 29).
d. Over de zamensteliing en het gebrvilc der sinus-tafeli.
§ 50 — g 34. »
27. Men vraagt in dc sinus-tafel de waarde op te zoeken van :
log, sm. 15«20W; log. cos, 77°12'15"; log, lang. 02»I2'40";
/o^. coi.24°14'10"; log. sin. 2"40'30"; log. cos. 87"2O'20" (§31).
28. 3Ien vraagt hetzelfde te doen voor :
log, sin, 125''40W; log, cos. i^-.'iWJO'^ log. (ang. H2°l;
log. coM30«14'13"; log. sin, : cos. 92«14'5»" (§ 51).
29. Wanneer men weet dat «-<[[180® en ^0® is, vraagt men het
aantal graden, minuten en seconden van a te bepalen uit:
log, s/n. rt = 9,785ö2—10; /o«/. cos. a = 8,85207—10;
log. fang,a=zO,C^7Soi-; log. cot, a =9,85570—10;
log. COS. « = 9,32005—10,''—); /09. fang.» = 1,52987(—);
log. rt = 0,03257(—); log, scc. a = 0,05452(—) (§32).
50. Op den voorgrond stellende dat a<[[l80^' en ^0° is, vraagt
men het aantal graden , minuten cn seconden van a te bepalen uit:
tang. a—l col.a = — il/5; cos. a = (§52).
,, , , . ,5 sin, a
3ien vraajTt fl te berekenen uit -, wanneer
^ ^ ^ sin, la
a= 12o'»12'50" is (§ 55).
cos 2a »
52. Kveneens uit cot, = —— 1/3, wanneer a=02®lo'10" is (§ o3).
^ sin. a*^
33. Ook nog uit lang, p —sin, ay, cos. ay^ tang, ay. cot. ay, sec. a ,
wanneer rt = 125H7W is (§ 55).
-/ 1 . sin,b[/{i—sin.^b)
t)4. hindelijk nog uit sec, 9=-;-rr'^^i^' 6) > wan-
cos.by(i — cos,^b)
neer a = 50H2'20" en 6 = 3öM0' is (§55).