Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRAAGSTUKKEN ex OEFENINGEN
TER TOEPASSIXfi.
GONIOMETRIE.
a. Over de goniometrische. lijnen , hare positieve cn negatieve toestanden»
1. Wanneer men weet dal hoek a scherp is, vraagt men dezen hoek
le conslruceren uil elk der volgende gegevens :
sin. « = J ; COS. a = J 1/2 ; tang, a — -J ; cot. a = 1 -)- ^/2 ;
= cosec. fl=l+1/5 ; sin.vers.a=\—iJ/3; cos. vers.
cn Aoorc/ea=i 1/2 (§ 7).
2. Construeer dc goniomctrische lijnen van cen slompen en ook die van
een inspringenden hork, en verklaar van elke dezer lijnen in
welken toestand zij vcrkeeren (S § ^^ cn § 10).
5. Wanneer men weet dal hoek a stomp is, vraagt men dezen hoek
• te conslruceren uit elk der volgende gegevens:
COS. a = —f ; tang.a — —cot. a=z — (l-fj/2);
sec. a = — 1; cosec, « = 1 (/o ; sin. vers, a==2 — y |/o;
COS. rers. a = en koorde a=i-h (S9, §15 cn S 16)-
A-. Den inspringenden lioek le conslruceren, welks secans (1—2|/5)
maal den straal bevat (§ 9).
b. Over de betrekkingen van afhankelijkheid, welke tusschen de
goniometrische lijnen van een zelfden hoek bestaan.
S18 —§25.
5. Cicgevcn zijnde sin.a = ^y vraagt men de overige goniomctrisclie
lijnen van a te berekenen (§ 18).
0. Hetzelfde, wanneer gegeven is cos. a = H/2 (§ 18).
7. Men vraagt elke goniomctrische lijn van ccncn hoek in zijnen
sinus uit te drukken (§ 19).