Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
2,71265
hg, sin, A = 9,98565—10
soH» = 2,69828
a = 2,69984
(opl.
(aftr.
hg. sin, B= 9,998U—10
B = 85^9'
en bovendien: fi = ISO«—85-9' = g^'^öl'.
Hieruit volgt: + = 75"20'50" + 85^ 9'= 160«29'50" ,
en A-\-B = 75''20'30"H- 94-51' = 170-11'50" ;
en daar beide deze waarden van zijn, zoo zijn er
ook twee driehoeken , die aan de vraag voldoen.
Berekent men nu verder C ene door de formules C= ISC^ — (.1 + fil
b sin. C ,
en c = —.—r.- : dan is :
sin, B '
voor 5 = 85°9';
C=19<'50'50".
6 = 2,71265
hg, sin. C = 9,52568—10
(opt.
som = 2,25655
hg. si». ü= 9,99844—10
/off. c = 2,25789
c = 172,94 el.
(aftr.
voor ^ = 94°51';
C= 9'>48'50".
/o^. 6 = 2,71265
hg. sin, C = 9,25155-10
som = 1,94400
hg, sin. B = 9,99844—10
(opt.
(aftr.
1,94556
c= 88,219 el.
T)e gezochte boeken cn zijden der twee driehoeken, welko aan
de vraag voldoen, zijn dus:
1°. B = 85° 9', C=19"50'50" cn c = 172,04 el;
2". J5 = 94'>51', C= 9°48'50" en c = 88,219 el.
5". Zij gegeven = 104°59'50", «=501 en 6 = 516 el,
Dc zijden a en 6 zijn hier even groot gegeven als in 'tvoorgaand
voorbeeld, doch koek A is het supplement van 't geen hij daar was.
Daar dit geen invloed heeft op de waarde van hg. sin. A , zoo vindt
men even als boven :
/? = 85°9' en fl = 94"ol';
flerhalve : -f- « = 189''48'50" cn vl + R = 199°50'50".