Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜO
hierdoor verandert dc formule in :
1 — tang, 0
tanq, l D =- — vol. ' L ;
maar blijkens formule (37) in § 29 gevonden , is :
i-^-iang.ip ^ ^^ '
derhalve: tang. ^ D — tang.{i^'' — ip) cot, ^ C.
Tol het vinden der onbekende hoeken A en B hebben wij dus het
volgend $lcl formules :
b
tang. ^ = ^ ,
' tang. ^ f) — tang, (45" — p) col, ^ C ,
J =90''— ^ cn yï = 90'—iC—I ö;
terwijl verder de derde zijde even als in dc vorige leerwijze berekend
kan worden.
Men kan hier den negatieven toestand van tang. J I) weer op de-
zelfde w ijze vermijden , als wij bij de eerste leerwijze verklaarden.
VoouiïEELn. Zij gegeven C = 05''20'20" , /o(/. « = 1,23789 e»
hg. 6 =0,50883.
Na de gevonden formules in logarithmen te hebben ovcrgebragt ,
komt de berekening te staan als volgt :
hg. b = 0,56883 || | C = 3S"40'JO''
/05. a = 1,23789
----(aflr.
hg. tang. ^ = 9,33094 — 10
9 = 12° 5'36"
45" —^ = 32"34'24"
hg.lang.{A'ö^—ip) = 9,81097—10
0,19298
-(opt.
hg. mn/?. i/> = 0,00395
|ö = 45"lo'38"
|ö = 4jM5'38"
fopt. en aflr.
.1 =102«35^28"
Derde herwijze. lïet gebeurt soms, dal alléén de derde zijde ge-
vraagd wordt, en niet de onbekende hoeken. Men kan dan de derde
zijde onmiddellijk in de gegevens uitdrukken, zonder eerst de on-