Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
TRIGONOMETRIE.
$ 34. Do zvrarighcid, waai van we in gewaagden^ is liians op-
jjelieven ; men kan namelijk de gegeven of geviaagde hoeken eens
driehoeks door hunne goniomelrische lijnen vervangen , cn wc zullen
ihans onderzoeken, hoe men daarvan hij de berekening der drie-
hoeken gebruik maakt. Daarhij zullen wij vooildnrend de hoeken
eens driehoeks door de letters , /J en C voorstellen, en de lengten
der overstaande zijden door a, b en c, zoodat de zijde n tegenover
hoek A slaat , enz.
a. lierekcnihg der regthoekige driehoeken.
533. Wanneer wij in den driehoek ABC (Fig. 5), die regthoekig
^ in B is, uit C als middelpunt met AC = & als
slraal een cirkelboog AD beschrijven; dan is blij-
kens § 7 hel getal, dat aanwijst hoe dikwijls de
gebezigde straal b op de regthoekszijde AB of c
begrepen is, de sinus van hoek C; levens is hel
getal, aanwijzende hoe dikwijls dc gebezigde slraal
b op BC of a begrepen is, dc cosinus C, Derhalve:
stn. C = -r
b
cn
ros. C =

Hadden wij den cirkelboog in plaats van uit C, uit A als middel-
pnnt met de hypolhenusa b als straal beschre-
ven (Fig. 0); dan zouden wij door dezelfde re-
dcneering gevonden hebben :
sin. A = --
0
en ros. A ^-r- • •
0
en dat men hier voor sin. .4 dezelfde waardö als
voor ros. Cy en voor <o:t. .1 dezelfde waarde als