Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
zoodal hel geraamle van het werk is:
log. P =9, —)
log, Q ~ O,
-(aftrekken.
log.cot.ip= (—)
(p — 1800—
Door dit geraamte in te vnllen, gaat hel over in :
= 9,72011-IO(-)
0 = 0,52184
(aftrekken.
log, col. 9,59827—10(—)
^ —180®—75®ö7'l-r
ö®. De waarde van ^ ie berekenen uit cos. ^ = tang. a cosec. b, «jflTi-
«eer a = 47®20'20" cw 6 = 12Ö®12' is.
dus:
Door in den gegeven vorm te subslilueeren cosec. b = ^ (S 18),
verandert hij in:
tonn. a
cos. ip = ■ . , ;
s/n. b
derhalve is: log. cos. 9 = log, tang, a — log sin. h.
Na als vroeger hel geraamte gemaakt en ingevuld te hchhon
daarbij in aanmerking nemende, dal een hoek en zijn supplement
denzelfden sinus hebben, vinden wij:
log. tang. a = 0,05350
iog. sin. b = 9,91250—10
-(aftrekken.
hg, cos. p = 0,12520
O = onbestaanbaar.
Daar namelijk log, cos, 9 positief is, volgt hieruit cos. z^ 1 , 't welk
blijkens § 17 onmogelijk is: daarom is p onbestaanbaar. Dit w as
trouwens reeds vóór de berekening uil den gegeven vorm op Ie ma-
ken. Immers daar a^ 4b® is, zoo is tang.a'^i-^ bovendien is
blijkens § 17 ook cosec. b"^ \ : het-produel lang. a cosec. b zal der-
halve mede 1 zijn , en aangezien dit product don ros. 3 voorstelt,
is ^ eene onbestaanbare groolheid.