Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
tanq. a
cotee, z =-;
^ COS. 6
of, omdat cogee. p = ^ (S '
1 _tang. a
sin. (p COS. b '
COS. b
waaruit: sw. 2 =- ;
tang. a
derhalve : log. sin. ^ =r log. cos. b — loy. tang. a.
liet geraamte van het werk is dus:
log. cos. b =
log. tang. a =
---(aftrekken.
log. sin. ^ =
cn bovendien: ^ = 180° —
Dat liier namelijk voor ^ twee waarden gevonden worden , die
eikaars supplement zijn , blijkt uil de omstandigheid , dat een hoek
en zijn supplement denzelfden sinus hebben. Door het geraamte
in te vullen , gaat het over in :
log. cos. b = !),96057—10
log. tang. a = 0,53552
-(aftrekken.
log. sin <p = 9,G3085—10
p = 25°18'13"
en bovendien: ® = 180"—Sö^lS'lS" =: iWiVil".
_ , , , sin. a — cos. a
4". De waarde van p te berekenen uit cot. p =
tang. b -H cot. b *
wanneer a = 25'^12W en & = 56n2'10" ts.
Stellen wij den teller door P en den noemer door Q voor, en be-
rekenen wij die ieder afzonderlijk, dan vinden we:
P = sin. a — cos. a = 0,59412 — 0,91906 = — 0,52494 ,
cn Q = tang. b + cot. b = 0,75197 + 1,56619 = 2,09816;
, , , P —0,52494
derhalve: .o^ ^ ==.
Hieruit volgt: log, cot. p = log. P — hg. Q ;