Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
zoodul wij met bcluilp ceiicr gewone logarilhmen-lafel vinden :
5 = 0,69897
2----
5 = 0,54949
/o(/. 4 =0,60206
_(aftr.
log. COS. a = 9,74745—10.
Verder binden wij in de sinus-tafel:
9,74736—10 = %. COS. 36" en 9,74757—10=%. cos. 36"!'.
Wij stellen ons dus de vraag: Wanneer cos. 36" of 9,74736—10
met 19 eenheden van den rang des laatsten decimaal cijfers afneemt ,
om in 9,74757—10 over te gaan, dan groeit de boog van 36° met
1' of 60" aan; met hoeveel zal dan diezelfde boog aangroeijen, wan-
neer zijn log. cos. om in den gegevencn over te gaan^ met 15 zvlke
eenheden afneemt?
Deze vraag geeft aanleiding tot de evenredigheid:
19: 15 = 00"
waaruit: 01 = 41";
derhalve is: a=36°0'4l".
7°. Gegeven zijnde /of/. cosec. o= 0,12438, vraagt men a te bepalen.
De cosecanten en hunne logarithmcn komen in de tafel niet voor ;
maar wij weten, dat:
1
sjn.rt=-
cosec. a
is, en hieruit volgt, omdat log. 1=0 is:
a = — %. cosec. a. = — 0,12438 = 9,87342—10.
Door nu op dezelfde wijze als in 't eerste voorbeeld te werk te
gaan , zal men vinden :
a = 48°58'58" en « = 151"21'22".
8". Gegeven zijnde log. sec. a =0,12563, vraagt men a te bepalen.
Maken wij hier gebruik van de formule:
1
cos. a =-;
sec. a
dan vinden wij op denzclfden grond als boven:
log. cos. a — —log. sec. rt = — 0,12563 = 9,87653—10 ;
derhalve , met behulp van de tafel:
a = 41°l5'.