Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
zelMle wijze van 90" lol O" afdalen. Dilzclfdc geldt voor de colangenten
cn tangenten, cn liicrvan is I)ij de zamenstelling der tafel gebruik
gemaakt, gelijk de lozer zelf bij de inzage der tafel zal opmerken.
Immcis door gebruik te maken van hetgeen aan den voet der blad-
zijden staal, vindt men, voor « = 79"12'= 90" — 10"4S', dat:
COS. ff = 0,18758; co/. « = 0,19070;
h)g. COS. a — 9,27275—10 cn hg. cot. a = 9,280i9—10 is.
Eveneens vindt men, voor « = 40"/':
cos. a = 0,70475 ; cot. « = 1,18084 ;
COS. « = 9,88551—10 cn cof. « =0,07459.
5". De secanten en cosecanten slaan in de tafel niet uitgedrukt,
(undat njcn door de formules
1 1
sec. p =z- cn cosec. p =
cos. p sm. p
deze goniometrische lijnen gemakkelijk kan vervangen door den
cosinus cn sinus.
4". De tafel is niet verder uilgestrekt dan tot 90", omdat men,
blijkens het behandelde in § 23 en § 20, de goniometrische lijnen
van bogen , die meer dan 90" bevatten , altijd berekenen kan uit die
van bogen, welke kleiner dan 90" zijn. Zoo b. v. vinden wij, voor
«= 123"! 2' :
sin. a = sin. (180" — a) = sin. o4"48'= 0,81714 ;
derhalve: log. sin, n = 9,91250—10.
lang. a = — lang. (180" — «) = _ tang. 'ó-\HH' = — 1,41739;
derhalve, in overeenstemming met de schrijfwijs, welke wij in de
Beginselen der Stelkunst aannamen:
log. tang. a = 0,13133 (—).
COS. a = — COS. (180" — «) = — cos. 34"48' = — 0,37015;
derhalve : log. cos. a = 9,70073—10 (—).
col. « = — cot. (180" — «) = — cot. 34"48' = — 0,70342;
derhalve : log. col. «9,8'i843—10 (—),
3". Voor bogen, die onderdcelcn van minuten bevalten, worden,
wanneer die bogen meer dan 5" lellen, de goniometrische lijnen
en hare logarithmcn niet rcglstrccks in de tafel gevonden ; zij moeten
door interpolatie bepaald worden, cn dit intcrpolecren geschiedt op
dezelfde wijze als bij het zoeken der logarithmcn van gegeven gc-