Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
flc sinus van liet punt M af naar boven ge'ïiclen , en is dan blijkens het
zoo even aangevoerde beginsel positief: de sinus zal dus negaliel' zijn ,
wanneer bij van M af naar beneden gemeten wordt. Is b. v. hel
beweegbare been ^IP ia den stand MP" aangekomen , dan zal de
sinus 31F" van don thans inspringendon hoek OMP" negatief zijn.
Van don scherpen hoek OMP (Fig. 2) is AE de tangens, Ilij het
aangroeijen van dezen
scherpen hoek ver-
plaatst zich het eene
uiteinde E van den tan-
gens op de raaklijn RU'
naar boven, terwijl zijn
ander uileinde A onbe-
wegelijk liggen blijft.
De tangens wordt dus
altijd op de raaklijn
RPi' gemeten, en wel
van het punt A als
standvastig beginpunt
lot aan het veranderlijk
punt E, waarin het be-
weegbare been MP die
raaklijn snijdl. Zoo lang de hoek 05IP scherp is, wordt de tangens van
het punt A af naar boien genieten, en is dan blijkens het in § 8 aange-
voerde beginsel positief: de tangens zal dns negatief zijn , wanneer
hij van hel punt A af naar beneden gemeten wordt. Is b. v. hel
beweegbare been MP in den stand MP' aanj;okomen , dan zal de tan-
[»ens AE' van den thans slompen hoek OMP' negalief zijn.
Van den scherpen hoek OIP .(^^o- ^^^^ secans. Hij liet
grooter worden van dezen hoek verplaatst zich het eene uiloinde F.
van dezen secans over het beweegbare been MP, terwij) zijn ander
uiteinde steeds in M blijft. De secans wordl dus steeds op het lie-
wee^jbure been gemeten, en wol van hol pinit 31 als standvastig begin-
l>ünt tot aan hel veranderlijk pnnl E, waatin hol bowccgbaio boon
door de lijn dor tangenlon 1\K' {;csncilcn wonlt. Zoo lang de hooK
scherp is, wordt de secans van 31 af hrf bvivrcfjbfuc heen zelf go-