Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
GONIOMETRIE.
a. Over <le (joniomclrische lijnen, hare positieve en
negatieve toestanden.
§ Wanneci' men uil iicl hoekpunt M van oenen lioek AMC (Fig. 1)
1. met een willekeurigen slraal MA een cir-
kclhoogbcsehrijft, uit hel aldus verkregen
snijpunt C eene loodlijn CD op MA neer-
laat, en uit A eene loodlijn AE op MA
oprigt; dan wordt CD de smws, AE do
tangens en ME de secans van hoek AMC
en van hoog AC genoemd.
Uigt men verder MB loodregt op MA, waardoor AoeA; BMC het com-
plement van hoek AMC, en hoog BC dat van boog AC wordt, en trekt
men CG en BF loodregt op MB; dan is eveneens CG de sinus, BF
de tangens en MF de secans van hoek BMC of boog BC. Daarom
wordt CG of MD de cosinus, BF de cotaiigens en MF de cosecans van
den cerstbedoelden AMC of boog AC genoemd, welke benamingen
slechts verkortingen zijn van de meer omslagligc namen complements-
sinus, complements-tangens en complements-secans.
Uit deze bepaling volgt dus al dadelijk, dat de cosinus, cotangens
en cosecans van eenen hoek respectievelijk de sinus, tangensen secans
zijn van zijn complement.
Verder wordt nog AD de sinns versus, en daarom ook BG de cosinus
versus van hoek x\MC of hoog AC genoemd; terwijl AC de koorde van
dezen hoek of boog is.
§ O. Bij het schrijven dezer benamingen is men gewoon ze te ver-
korten. Is namelijk AoeA; AMC of boog AC = «, dan schrijft men:
CD = MG = sin» a , AE = tang, a, i^IE = sec. a,
MD = CG —cos. a, BF =cot. a, MF = cosec. a,
AD = sin, vers. a , B(f = cos. vers. a , AC = koorde a.