Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bchujlmuseïj*
\Va,>nccr men de
ecner afgeknotte piramide (foor u en /j^voorstelt, en >
hare hoogte door 1: iyy[37]£IiDAI^'L
Inh. afgekn, t^Cfi4- B) ft. . Bladz.
AVanneer men den straal van het grondvlak eens cilin-
ders door ƒ? voorstelt, en zijne hoogte door h :
Inh. dl. = -ttRVi......(23). — iOi,
Op dezelfde wijze met den kegel handelende :
Inh. keg. = ^ tt RVi. . . . (20). — iO^.
Wanneer men de stralen van het grond- en bovenvlak
eens afgeknotten kegels door R en r voorstelt, en
zijne hoogte door h :
Inh. afgekn. keg, = ^ 9r (R^^ Rr. (27). — 105.
Wanneer men den straal eens bols door R voorstelt:
Inh. bol = ^ TT R^......(28;. — iOO.
De middellijn door IJ voorstellende :
Inh. bol =z \ TT D^......(29). — iOG.
Wanneer men den straal van het grondvlak eens bol-
vormigen segments door r voorstelt, en de hoogte
door h\
Inh. bolv, + .....(30). — 107.
Wanneer men de stralen van het grond- en bovenvlak
eener bolvormige schijf door r en r' voorstelt, en
hare hoogle door h :
Inh.bolv.schijf—^'?rh\h^^Z{r'^'\-r'^)\. . (31). — 108.
Wanneer men den straal des bols door R voorstelt, en
de hoogte van het bolvormig segment, waarop een
bolvormige sector staat, door A:
Inh. bolv. sect.^^-TT RVi.....(52). — 108.