Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV INHOUD.
Vraagstuk. Den inhoud lo berekenen van een eiken hoorn-
stam, die 1200 Ned, pond weegt, wanneer het soor-
telijk gewigt van eikenhont 0,8 bedraagt (§ 70). . . Bladz. 117.
Vkaagstuk. Het gewigt te berekenen van eenen molen-
steen , die \ el straal heeft en 3 palm dikte, wanneer
het soortelijk gewigt van dezen steen 2,i9 bedraagt
(S 71).................- 117.
Vraagstuk. Een koperen bol, wiens middellijn 0,27 el
lang is, weegt 33 Ned. pond. Indien nu het soorte-
lijk gewigt van koper 8,73 bedraagt, vraagt men te
berekenen of die bol massief of uitgehold is, en in
't laatste geval den straal der uitholling te berekenen ,
aannemende dat alsdan de uitholling bolvormig is (§ 72). — 118.
VUAAGSTÜKKEN EN OEFENINGEN TEK TOEPASSING. . . — 120.
FORMULES.
VOOll DE OPPERVLAKKEN.
Wanneer men de lengte , breedte en hoogte van een regt-
hoekig parallelopipedum door b en h voorstelt:
Oppcvvl. reglh. parallvlop. Ihh(l-\-b) \ . . (l). — 80.
Wanneer men de ribbe van een teerling door a voor-
stelt :
OppcrvL teerl.=Ga^.....(2). — IK).
\\'anneer men de ribbe van het grondvlak eens regel-
maligen prisma's door a voorstelt , en de boogie
door h:
lifntd upparvl. regelm n-hoekig prisma = na h. . (5). — 00.
Wanneer men de ribbe van het grondvlak eener regel-
maliye piramide door « voorstelt , en de hoogte van
eene harer opstaande zijvlakken door h':
Hond (i}ipprvL regelm. n hoekige piram. = ^ nah'. . (-i). — Ot.