Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N II O D D. XMI
VuAAGSTUK, De afmclinjjen van de Ned. kan Ic berekenen,
wanneer men weel , dul deze maat den vorm moet
lïel)ben van een cilinder, waarvan de hoo^jle het dub-
bel bedraa^jt van de middellijn des {jrondvlaks (§62). Bladz. ill.
VftAAGSTüK. Den inhoud te vinden van een bol , welks
oppervlak 1 viork. el bedraagt (§ 03)......— 112.
VuAAGSTUK. Een afjjeknot scheefhoeki{j driehoekifj prisma
fjegeven zijnde , vraajft men , welke lijnen op het op-
pervlak van dit ligchaam gemeten moeten worden , om
daaruit den inhoud te berekenen , en een voorbeeld
van die berekening te geven 04).......— 115.
VuAAüSTUK Uit eenen bol, welks straal 5 palm lang is,
snijilt men een bolvormig segment, waarvan de hoogle
2 palm bedraa{;t; men vraagt den inhoud van dit bol-
vormig segment te berekenen {% 65).......— 115.
e. BEUËKEMNG UËR INHOUDEN DOOR MIDDEL VAN DE
GEWIGTEN, EN OMfiEKEEKD.........— llo.
Al hebben verschillende ligchamen denzelfden inhoud, zij
hebben daarom niet altijd iielzelfde gewigt (§ 60). . •— 115.
Bepaling van l geen men door het soortelijk gewigt van
eene stol verslaat 07)...........— JlG.
Hel gewigt van een Hgchaam in J\ed. ponden wordt ge-
vonden door het aantal teerL palmen inhoud van dat
ligchaam te vermenigvuldigen met het soortelijk gewigt
der stof, wofiruil hel vervaardigd <i» (§ 07).....— 110.
/)(• inhoud van een ligchaam in leerl. palmen wordt ge-
vonden, wanneer men hel gewigt van dal ligchaam in
.\i'd. ponden deelt door hrt soortelijk gewigt der slof,
waaruit hel ^vervaardigd is 07)........— 110.
heeft door proeven de soortelijke gewigten van de
njcest voorkomende sloffen bepaald (§ 08).....— 110.
Vraaustuk. Den inhoud te berekcnenen \an een ijzeren
kogel, die 24 Amsl. pond wecyt , wanneer men weel,
ilat hel soortelijk gewigi van gegoten ijzer 7,2 be-
draagt (§ 09)..............— 117.