Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
XU I N n 0 C D.
he iuhoiul van een bol wordt gevonden door zijn opper-
vlak te vermenigvuldigen met één-derde van zijn
straal {% 54)...............Bladz. lOfi.
De inhoud van en\ bolvormig segmcnl is gelijk aan de
som der inhouden van een bol, die de hoogte van het
segment tot middellijn heeft, en van eenen cilinder ,
welks grondvlak en hoogte gelijk zijn aan hel grondvlak
en de halve hoogte het bolvormig segment (§ 55). . — 107»
De inhoud eener bolvornjige schijf is gelijk aan de so)n
der inhouden van een hol, die de hoogte der schijf tot
middellijn heeft, en van twee cilinders, waarvan de
eene het grondvlak en de andere hel bovenvlak der schijf
tol grondvlak heeft, terwijl zij beide de halve hoogte
der schijf lot hoogte hebben (§ 50).......— 107»
De inhoud van een bolvormigen seclor is gelijk aan zijn
bolvormig oppervlak, vermenigvuldigd met één-derde vati
den straal des bols» (§ 57)..........— 108.
De inhoud van een l>ol slaat lot dien van een daaruit ge-
sneden tweevlakkigen bolvormigen sector in reden, als
i^OO" lot hel aantal graden van den standhoek des sec-
tors (§ 58)...............— 108.
d. VOOHBKELDEN TOT TOEPASSING........— 109»
De gevonden formules dienen niet enkel ter berekening
van de oppervlakken en inbonden der ligchamen; uit
elke formule kan men namelijk eene der daarin voor-
komende grootheden afzonderen en berekenen (§59). — 109.
VuAAGSTusi. Bereken het geheele oppervlak van een kegel ,
die voortgehragt wordt door de omwenleling van een
regthoekigen driehoek om zijne grootste regthoekszijde,
wanneer de regthoekszijden 5 en palm lang zijn
(§00).................— IKK
Vhaaüsxuk. Van eenen hol, wiens slraal 5 cl lang is ,
wil n»en een bolvorniig segment afsnijden, welks ronde
oppervlak 15 vierk. el bedraagt. Hoe groot moet de
hoo|^le \an dal bolvormig segment zijn? (§61). . . — 111,