Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
X I N II O ü D.
liet ronde oppervlak van een cilinder wmhll op dezelfde
wijze gevonden als dat van een regelmatig prisma (§ 32). Bladz. 02,
Het ronde 0j)])ervlak van een kegel wordt op dezelfde wijze
gevonden als dat eener regelmatige piramide, mef dien
verstande, dat de halve hoogte ran een der opstaande
zijvlakken nn overgaat in de halve schuine zijde des
kegels (§ 33)...............— 92.
Iht ronde oppervlak van een afgeknolten kegel wordt ge-
vonden , door zijne schuine zijde (e vermenigvuldigen met
de. halve som der omtrekken van grond- en boven-
vlak (§ 34)................— 93.
Het (qïpervlak van een bol is gelijk aan viermaal den vlak^
ken inhoud eens grooten cirkels van den hol (§ 3o). , . — 94.
Het ronde oppervlak van een bolvormig segment wordt ge-
vonden, door den omtrek van een grooten cirkel des bols,
waartoe het bolvormig segment behoort, te vermenigvuldi-
gen met de hoogte (§ 3€)...........— 94.
/let ronde oppei^vlak eener bolvormige schijf wordt op de-
zelfde wijze gevonden als dat van een bolvormig seg-
ment (§ 37)...............— 95.
Wanneer men uit denzeifden bol verschillende bolvormige
schijven en segmenten snijdt, die allen dezelfde hoogte
of dikte hebben, zijn de ronde oppervlakken dezer lig-
chamen onderling gelijk (§ 38).........— 96.
Het oppervlak van den bol staat tot het ronde oppervlak
van een daaruit gesneden twccvlakkigen bolvormigen
sector in reden, als 560° tot den standhoek des sec-
tors (§ 39)................- 96.
Om het gchcelc oppervlak van cen bolvormigen sector te
vinden , moet men dc som nemen der ronde oppervlak-
ken van het bolvormig segment enden kegel, waaruit
de bolvormige sector bestaat (§ 40)........— 96.
C. BEREKENING OER LIGCUAMELIJKE INHOUDEN. ... — 97.
Bepaling van 'tgecn men door den inhoud van een lig-
chaam verstaat (§ 41)............— 97.