Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII I N HOUD.
TRIGONOMETRIE...............lilatlz. 70.
a. Derckcning iler rcglhoekigc driehoeken......— 70.
h. Berekening der scheefhot-kige driehoeken.....— 71.
c. Berekening der inhouden van drie- en vierhoeken , en
cirkelsegmenten..............— 72.
d. Toepassing der trigonometrie op ecnige vraagstukken
uit de werkdadige meetkunst.........— 72.
algemegnë ueitualing............— 72.
BEUEICENING DER OPPEUVLAKKEN EN
INHOUDEN VAN LIGCIIAJIEN. ... — 75.
a. omsciinijving der voornaamste l.igchamen. ... — 75.
Wat men door een veelvlakkig ligchaam verstaat (§ 1). . — 75.
Bepaling van een paral Ie lopipedtnn (§3)......— 76.
Ondcrselieiding der parallclopipediims in regthoekige en
scheefhoekige (§4).............— 76.
Bepaling van een kubus of teerling (§5)......— 77.
Bepaling van een prisma (S (>)..........— '7.
Onderscheiding der prisma's in drie-, mer-, vijfhoekige
enz. (§7)................— 78.
Verdeeling van een veelhoekig prisma in driehoekige, die
met het oorspronkelijke dezelfde hoogte hebben , en
deelen van zijn grondvlak tot grondvlak hebben (§7). — 78.
Onderscheiding der prisma's in regthoekige en scheefhoc'
kige (§8)................— 78.
Bepaling van een regelmatig prisma (§9)......— 71).
» » » afgeknot prisma (§ 10)......— 79.
» » eene piramide (§ 11).........— 79.
Onderscheiding der piramiden in drie-, vier-, vijfhoe-
kige enz, (§12)..............— 80.
Verdeeling van eene veelhoekige piramide in driehoekige,
als bij het prisma (§12)..........— 80.
Bepaling eener regelmatige piramide (§13)......— 80.
» » afgeknotte » (§ ......—
» van een omwentelings-ligchaam (§15).....— 81.