Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
i n ii o d d.
VM
l)e inhoud van cen parallelogram wordl gevonden, door hei
product van twee zijner naast elkaar gelegen zijden le
vermenigvuldigen met den sinus van den ingesloten
hoek (§ 46)................Bladz. 00
De inhoud eens willekeurigcn vierhoeks wordl gevonden , door
het halve product zijner diagonalen te vermenigvuldigen
met den sinus van den ingesloten hoek (§ 47).
Berekening van den inhoud van een cirkelsegment (§ 48).
d. Toe^xissing der trigonometrie op ecnige vraagstukken uit
de werkdadige meetkunst 49)........
VnAAGSTUK I. De hoogte van een verheven voorwerp hoven
het omliggend waterpas terrein te vinden.....
Vraagstuk II. Hetzelfdey wanneer de voel van het voor-
werp niet genaakbaar is............
Vhaagstük III. Den afstand van een gegeven tot een onloe-
gankelijk punt le vinden...........
VnAACSTUK IV. Den afstand te vinden y waarop twee ontoe-
gankelijke punten van elkaar verwijderd zijn.
Vraagstuk V. De afstand van twee ontoegankelijke punten
A e.n B hekend zijnde, vraagt men dien van twee andere
punten C eii l) te vinden, door zich alleen in de twee
laatstgenoemde jmnten tot het meten van hoeken te plaatsen
Namen der Gricksche letters...........
VRAAGSTUKKEN en OEFENINGEN ter TOEPASSING.
(ionionibtrie,
a. Over de goniomelrischc lijnen , hare positieve cn nc
gaticvc toestanden............
0. Over dc hetrckkingcn van afhankelijkheid , welke tus
schen de goniomctrische lijnen van cen zelfden hoek
bestaan................
r. Over de betrekkingen van afliankelijkhcid tusschen
dc goniomctrische lijnen van verschillende bogen of
hoeken................
d. Over de zamcnstclling en het gebruik der sinus-tafels.
— 61.
— 01.
— iil.
— 02.
— 02.
- Oö,
— 04,
04,
00.
— 07,
— 07.
~ 07,
— 07
08,
Ot),