Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi inhoud.
Twccclc leerwijze, welke (jebezigd wordl, wanneer niet
dc gelallenwaarden 'der zijden , maar hare logarithmcn
gegeven................Bladz, 41).
Voorbeeld van berekening. ......... ■— 50.
Derde leerwijze, welke gebezigd wordt, wanneer geen der
onbekende Uoekcn, doch alleen dc onbekende zijde
gevraagd wordt..............— ÖO.
Voorbeeld van berekening...........— 32.
Behandeling van het derde geval.........— 52.
Dc gegevens leveren hier soms twee driehoeken op , soms
èén, soms geen.............— 32.
Voorbeelden van berekening. .........— 33,
Behandeling van bet vierde geval.........— 30.
Voorbeeld van berekening...........— 38.
c. Berekening der inhouden van drie- en vierhoeken, en
cirkelsegmenten (§41 — § 49).........— 38.
De inhoud vayi eenen driehoek is gelijk aan het halve pro-
duct van twee zijner zijden, vermenigvuldigd met den
sinus van den ingesloten hoek. Deze eigenschap leert in
het 2''® geval den inhoud eens driehoeks vinden (§ 41), — 38.
De inhoud van eenen driehoek wordt gevonden, door het
halve vierkant van eene zijner zijden le vermenigvuldigen
met hel product der sinussen van de aangrenzende hoeken,
en dit product le deelen door den sinus van de so7n dezer
hoeken. Deze cigentchap, uit de vorige afgeleid, leert
in het 1"® geval den inhoud eens driehoeks vinden (§ 42). — 39.
Het berekenen van den inhoud eens driehoeks in het 5''®
geval wordt lol ecu der vorige teruggebra{{t (§ 43). . — 39.
Voor het vierde geval dient dc in de Mcelkunsl gevonden
formule: s{s — a) {s—h){s — c) , , . (§ 44). . — 39.
Door het onderling verbinden der formules, welke den
inhoud in het cn geval doen kennen , vindt men
eene formule ter berekening van een der hoeken, wan-
neer dc zijden gegeven zijn (§ 43)........— 39.