Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
lang zijn , vraagt men den inhoud van dit ligchaam te bere-
kenen (S 47).
22. Hoe hoog moet eene piramide zijn , welker grondvlak een
vlakken inhoud van 2,ö vierk. el heeft, om een ligchamelijken
inhoud van 70,5 teerl. palm te hebben? (§ 48),
23. Bereken den inhoud eencr regelmatige vierhoekige pira-
mide , wanneer de ribbe van haar grondvlak 2 palm lang
is, terwijl de opslaande zijvlakken gelijkzijdige driehoeken
zijn (§ 49).
24. Eene afgeknotte piramide heeft een inhoud van 6 teerl. palm.
Indien nu het grondvlak 5 en het bovenvlak 4 vierk. palm
inhoud heeft, vraagt men de hoogte van dit ligchaam te be-
rekenen (S 50).
25. liet ronde oppervlak eens cilinders bedraagt 6 vierk. el. Indien
nu dit ligchaam 2 el hoog is, vraagt men zijnen inhoud te be-
rekenen (§ 32 en § 51).
26. liet ronde oppervlak te berekenen eens kegels, die 5 teerl. el
inhoud heefl, en 1 el hoog is (§ 55 en § 52).
27. Men Iaat een regthoekig Irapczium , welks evenwijdige zijden
4 en ö palm lang zijn , om zijne regthoekszijde wentelen, die
5 palm lang is. Hoe groot is dc inhoud van dil omwcnlelings-
ligchaam? (% 53).
28. Hoe groot moet de middellijn eens bols genomen worden, opdat
dil ligchaam 1 tccrl. el inhoud hcbbc ? (§ 54).
29. Wanneer men uit eenen bol, wiens straal 2 palm lang is, een
bolvormig segment snijdt, dat 8 duim hoog is-, hoe groot is
dan dc inhoud van dit ligchaam? §55).
50. Eene formule te vinden Ier berekening van den straal r van
het grondvlak eens bolvormigen scgmenls, wanneer de in-
houd ƒ en dc hoogte h van dil ligchaam gegeven zijn
(§ öö).
51. Den inhoud te berekenen eencr bolvormige schijf, die 5 palm
dik is, wanneer de stralen van haar grond- cn bovenvlak beide
2 palm lang zijn (§ 56).
52. Wanneer men een cirkclsector, die op eenen boog van 45® staal,