Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
N U O U D.
Behandeling van 't eerste geval........
Voorbeeld van berekening.........
Behandeling van het tweede geval.......
Voorbeeld van berekening.........
Behandeling van het derde geval.......
Voorbeeld van berekening.........
Behandeling van het vierde geval........
Voorbeeld van berekening..........
Wanneer men in 't5''® en geval voorziet, dat een de
scherpe hoeken digt bij en dus de andere digt 1
90" ligt, berekent men het dubbel des eersten, of
helft dés laatsten (§ 38)..........
Formules daartoe.............
Voorbeelden hierop toepasselijk.........
de
b. Jierekening dn' scheefhoekige driehoeken (§39 — §41
Zij berust op de volgende drie eigenschappen (§ 39):
b. De zijden eens driehoeks zijn evenredig met de sinussen
der overstaande hoeken...........
'2\ De som van twee zyden staat tot haar verschil in reden,
als de tangens van de halve som der overstaande hoeken
tot dien van hun half verschil.........
5". De tweede-magt van eene der zijden is gelijk aan de som
dei' tweede-mag ten van de heide andere zijden , vermin-
derd met tweemaal het gedurig product van deze twee
z^'den en den cosinus van den ingesloten hoek. . .
Bij de berekening van scheefhoekige driehoeken onder-
scheidt men weêr vier gevallen. De gegevens kunnen
zijn: X". Eene zijde met twee hoeken; '2*'. Twee zijden
met den ingesloten hoek; Twee zijden met een hoek
over eene dezei' zijden; De drie zijden (§40). . .
Behandeling van *t eerste geval.........
Voorbeeld van berekening...........
Behandeling van het tweede geval.........
Eerste leerwijze..............
Voorbeeld van
Bladz. 38.
— 58.
— 39.
— 39.
— 39.
— 39.
— 40.

41.
— 42.
— 42.
— 44
— 44

berekening.
46.
40.
47.
47.
48.
48.