Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
11. Uit eenen bol, wiens straal 0,2 el lang is, heeft men een bol-
vormig segment gesneden, welks rond oppervlak gelijk is aan
den inhoud van een grooten cirkel van dezen bol. Bereken de
hoogte van dit bolvormig segment (J 56).
12. Hel ronde oppervlak te berekenen eener bolvormige schijf, die
1 palm dik is, gesneden uit cen bol, wiens straal 3 palm lang
is (§ 37).
15. Het ronde oppervlak tc berekenen van het gedeelte des aardbols,
dat begrepen is tusschen den zonsweg en den evenaar (S 59),
14. Het geheele oppervlak te berekenen van een bolvormigen
sector, gesneden uit een bol, wiens straal 1 el lang is, wan-
neer het bolvormig segment, waarop die sector slaat, 2 palm
hoog is {§ 40),
lÖ. Van een regthoekig parallelopipedum is hel grondvlak 2 cl lang
en 3 palm breed. Indien nu het geheele oppervlak van dit lig-
chaam 3,3 vierk. el bedraagt, vraagt men zijnen inhoud te be-
rekenen (§ 28 en § 42).
16. Hoe groot moet dc ribbe van een teerling genomen worden,
opdat dit ligchaam 7 teerl. el inhoud hebbe? (§ 43).
17. Van een scheefhoekig parallelopipedum is het grondvlak eene
ruit, welker diagonalen 2 en 3 palm lang zijn. Hoe hoog
moet dit ligchaam zijn om eenen inhoud te hebben van 1 teerl.
el ? (§ 44).
18. Den inhoud te berekenen van een driehoekig prisma , wanneer
de ribben van het grondvlak 4 , 5 cn 6 palm lang zijn , ter-
wijl het ligchaam 7 palm hoog is (§ 43).
19. De ribbe te berekenen van het grondvlak eens regelmaligen
driebockigen prisma's, wanneer dit ligchaam 2 el hoog is en
2 teerl. el inhoud heeft (§ 43).
20. Bereken den inhoud van een regelmatig zeshoekig prisma, dat
0,3 el hoog is , wanneer de ribbe van het grondvlak 7 duim
lang is (§ 46).
21. Een afgeknot regthoekig driehoekig prisma heeft tot grondvlak
een regthoekigen driehoek, welks reglhoekszijdcn 2 en 5 palm
lang zijn. Indien nu de opstaande ribben 9, 6 en 7 palm