Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
den eersten veel minder bedragen dan dal van den laatsten , door-
dien hout ligter is dan ijzer,
§ 67. Bepaling. Door liet soortelijk gewigt van eenige stof verstaal
men de verhouding der gewigten van gelijke hoeveelheden dier stof
en van gedisteleerd water.
Opheldering. Wanneer men b. v. zegt: het soortelijk gewigt van
rood koper bedraagt 8,788 ; dan beteekent dit: het gewigt van eene
willekeurige hoeveelheid rood koper staal tot het gewigt van eene
even groote hoeveelheid gedisteleerd water in reden als 8,788 :1 ;
in andere woorden: hel rood koper is 8,788 maal zoo zwaar als hel
gedisteleerd water.
Daar nu 1 teerL palm gedisteleerd water 1 Ned. pond weegt, zoo
volgt hieruit, dal 1 teerl. palm rood koper 8,788 Ned. pond zal
wegen; men kan derhalve het soortelijk gewigt van eenige stof ook
beschouwen als een getal, dat uitdrukt hoeveel Nederlandsche ponden
één teerl. palm van die stof weegt.
Gevolgen. 1®. liet gewigt van een ligchaam in Ned. ponden wordt
gevonden door het aantal teerl. palmen inhoud van dat ligchaam lo
vermenigvuldigen met hel soortelijk gewigt der stof, waaruit het ver-
vaardigd is.
Stelt men derhalve hel gewigt van eenig ligchaam in Ned. ponden
door G voor; het aantal teerl. palmen van zijnen inhoud door /
en het soortelijk gewigt der stof door S; dan is:
G = IxS........{U).
2°. Wanneer men uil deze formule I afzondert, vindt men;
/=-§-........(33);
in woorden: de inhoud van een ligchaam in teerl. palmen wordl ge-
vonden, wanneer men het gewigt van dat ligchaam in Ned, ponden
deelt door het soortelijk gewigt der stof, waaruit hel ligchaam vn'-
vaardigd is,
§ 68. Men heeft door proeven de soortelijke gewigten van dc
meest voorkomende stoffen bepaald. Met behulp hiervan kan men
dus, door toepassing der pas vermelde belangrijke Gevolgen, bel
gewigt of den inhoud van een ligchaam berekenen , wanneer zijn