Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV I N HOUD.
d. Over de zamemielling en het gebruik der shiuft-iafels
(§ 50 —§ 34)..............Bladz. 22.
Wal men door sinus-tafels verslaat (§ 50)......— 22.
Verklaring^ van hare inrijjting , en van haar f^ebruik bij
't zoeken der goniometrische lijnen of hare lo^arithmen ,
wanneer de hoeken gegeven zijn (§ 31)......— 23.
\erkiaring van haar yebruik bij 't zoeken der hoeken,
wanneer de goniomelrische lijnen of hare logarithmen
gegeven zijn (§52j.............— 26.
Toepassing hiervan op eenigzins meer ingewikkelde voor-
beelden (§ 55)...............— 51.
Trigonometrie (S ^^ — § ..........— 55.
Gemakshalve stelt men de hoeken eens driehoeks door
A , B en C, en de overstaande zijden door a, 6 en r
voor (§ 5^)...............— 35.
a. Berekening der regthoekige driehoeken ^^—§59). . — 55.
Zij berust op de volgende eigenschappen:
1®. Elke regthoekszijde is gelijk aan den sinus van den over-
staanden, of den cosinus van den aanliggenden scherpen
hoek, vermenigvuldigd mei de hypolhenusa.....— 56.
2^. Elke regthoekszijde is gelijk aan den tangens van den
overslaanden , of den cotangens van den aanliggenden
schei'pen hoek, vermenigvuldigd met de andere regt-
hoekszijde................— 36.
5". De hypolhenusa is gelijk aan eene der regthoekszijden,
vermenigvuldigd met den secans van den ingesloten, of
met den cosecans van den overslaanden scherpen hoek. — 57.
De formules in deze eigenschappen opgesloten , kan men
gemakkelijk uil de figuur lezen (§ 56)......— 37.
Bij de berekening der regthoekige driehoeken onderscheidt
men vier gevallen. De gegevens kunnen zijn: 1°. Eene
regthoekszijde en een scherpe hoek; 2". De hypolhenusa
en een scherpe hoek; 5". De hypolhenusa en eene regt-
hoekszijde; De heide reglhoekszijden (§ 57). ... — 57.