Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
De kubus of levrling.
§ 29. Daar tlil ligehuaiii begrensd wortll door zes gelijke en gclijk-
lornnge vierkanlen , zoo is hel oppervlak gelijk aan zesmaal het
Aiei'kant op de rihhe, en derhalve vinden wij, na dc rihhe van het
ligchaam door a tc hebben voorgesteld:
Oppervi. teerU — Oa'

Het regelmatig prisma.
§ oO. Door het ronde oppervlak van een i'cgclmatig prisma verstaal
men de som zijner opstaande zijvlakken. Al die 0])staande zijvlakken
zijn gelijke en gelijkvormige reglhoeken, en om derhalve hel ronde
Pin 21. oppervlak van een regelmatig prisma te bo-
rekenen, behoeft men slechts den vlakken
inhoud van een der opstaande zijvlakken Ic
vermenigvuldigen met het aantal zijden van
het grondvlak.
Wordt nu de ribbe AB van het grondvlak
(Fig. 21) door a voorgesteld, en de opslaando
ribbe of hoogte AF door h; dan is :
?7i/i. reglh. AG = « /»;
filell men eindelijk bel aantal zijden van hel grondvlak door n voor;
dan is ;
Hond oppervi. regelm. n-hoekig prisma = na li. . . (•));
in woorden: hel ronde opervlak van een regelmatig prisma is gc^
lijk aan den omtrek van zijn grondvlak. vermenigvuldigd 7net de
hoogte.
Verder is het duidelijk, dal men, om liet geheele oppervlak tc
vinden, het ronde oppervlak nog met hel dubbel ^an den inhoud
des grondvlaks zal moeten vermeerderen.