Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
§ 23. ÜEPALiNü. Üoor een kegelvormiyen bolvormigen sector, meestal
eenvoudig bolvormige sector genoemd , ver-
staat men het gedeelte ABMB'A (Frg. 19),
dat uit eenen bol gesneden wordt door eenen
kegel MbB, wiens top in het middelpunt M
des hols ligt.
De bolvormige sector is derhalve een om-
wentelings-ligchaam, voortgebragt door de
wenteling van eenen cirkelsector .^JIB om
een der stralen MA, die den scctor begren-
zen. Laat men uit B eene loodlijn B b op MA neêr, dan wordt de
beschrijvende figuur AMB in een half cirkelsegment A b B en een
regthoekigen driehoek MbB verdeeld, die bij de gemeenschappelijke
wenteling om MA een bolvormig segment en een kegel beschrijven.
Deze ligchamen nu , die volgens den cirkel b B aan elkaar sluiten ,
vormen te zamen den bolvormigen sector, welks oppervlak derhalve
uit een bolvormig en een kegelvormig deel is zamcngesteld.