Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
111
F'lf- vormige cirkels eC cn bB beschrijven,
die men hel grond- en bovenvlak des
cilinders noemt.
Door de hoogte van den ritinder verstaat
men den onderlingen afstand bc van
boven- en grondvlak; zij is derhalve te-
vens de zijde om welke dc regthock hij
't beschrijven van den cilinder wentelt.
De centrale doorsnede van den cilinder
is blijkbaar een regthoek BCC'B', en wan-
neer deze doorsnede een vierkant is,
noemt men den cilinder gelijkzijdig.
Uit de hier gegeven bepaling blijkt,
dat de cilinder gedeeltelijk door twee
platte vlakken en gedeeltelijk door een gebogen vlak begrensd
wordl.
§ 18. Bep\i.inc. Het omwentelings-ligchaam, voortgehragt door de
l"-^. wenteling van een regthoekigen driehoek TeC
(Fig. 12) om eene zijner reglhoekszijden Tc,
noemt men een regten cirkelvormig en kegel,
meestal eenvoudig een kegel. De hypolhe-
nusa TC van den beschrijvenden driehoek TeC
beschrijft hierbij hel kegelvlak, of het ronde
oppervlak van den kegel; zij wordt in ieder
van hare standen de ichuine zijde van den
kegel genoemd. De regthoekszijde cC be-
schrijft een cirkel, die het grondvlak des
kegels heet, terwijl de andere regthoeks-
zijde Tc, die tot as dient, de hoogte van
dön kegel genoemd wordt.
Dc centrale doorsnede van den kegel is een gclijkbeenigc drie-
hoek TCC% welken men den asse-driehoek noemt, terwijl de top T
en de tophoek CTC' van dezen driehoek tevens den top en den top-
hoek van den kegel genoemd worden.
Wanneer de tophoek 60® bevat , en dus de assc driehoek gelijk-
zijdig is, noemt men ook den kegel gelijkzijdig.