Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kifl. fi.
71)
§ 9. nKPALiNG. Wanneer Iicl grondvlak
van een reyllioekig prisma cen regelmalijje
veelhoek is, dan liccl liet ligchaatn' e'c^n
regelmatig prisma, Is dné ABCDl^
ecu regelmatige veelhoek, en staan dc op-
slaande ribben londregl op bel grondvlak ;
dan is Al een regelmatig prisma.
§ 10. BnPALiNG Wanneer men een prisma
doorsnijdt, in dier voege dal bel platte vlak
di-r doorsnede abcd (Kig. 0) alle opstaande
ribben van hel prisma snijdt , doch nicl
evenwijdig is aan hel grond- en bovenvlak,
dan hecten dc beide deelen ABCD ah cd
cn abcdEFGII, waarin hel lijjchaam ver-
deeld is, afgeknotte prisma's.
De opslaande zijvlakken van een afge-
knot prisma zijn derhalve trapeziums,
fMjuii^^^^^HMHi^^^H maar daaronder kunnen ook parallclogram-
HgQ^^^^^HS^^^^H men voorkomen. Bovendien zijn het grond-
^■HHIHKi^HIHH cn bovenvlak van ecu afgeknot prisma
niet golijk cn gelijkvormig.
§ II. Bkpai ing Eene piramide is cen veelvlakkig li[;chaam, waar-
T'ir. 7. Viin een der zijvlakken ABCDE (Fig. 7) een
w illckciirige veelhoek is, terwijl alle overige
zij\lakkcn TAB, TBC, TCD, TDE en TEA
driehoeken zijn, die een gemcenschappe-
lijkcn top T hebben. Den veelhoek ABCDE
noemt men het grondvlak, de driehoe-
ken TAB, TBC enz. dc opstaande zijvlak-
ken, en hun gemeenschappelijk hoekpunt T
den top der piramide. Verder hecten TA ,
TB, TC enz. dc opstaande ribben, cn dc
loodlijn 'IT^, uil den top op het grondvlak of het verlengde van het
grondvlak neergelaten , de hoogte der piramide.
Opiielüeuinü. Om zich derhalve een duidelijk denkbeeld van eene
piramide le vormen , neme men een willekeurigen veelhoek ABCDE