Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEREKENING
i>t:n
IV
a. BESCHRIJVING DEK VOOUNAAMSTK LIGCIIA>1E\.
§ i. ItEPALiNü. Elk ligcliaam , dal door enkel plalle vlakken be-
grensd wordl, noemt nicn een veelvlakkig ligchaam. De plaltu
vlakken, »lie hel ligchaam begrenzen, noemt men zijne zijvlakken;
deze sluiten twee aan twee volgens regte lijnen aan elkaar , en wor-
den dus door die regie lijnen begrensd. Daarom zijn alle zijvlakken
van een veelvlakkig ligchaam drie- of veelhoeken. De zijden van
deze veelhoeken noemt men de ribben van het ligchaam.
Opheldering. Zoo b. v. is AIïCDEF (Fig. 1) een veelvlakkig lig-
F'ff. l. chaam, begrensd door de zijvlakken ABC ,
ABED, BCFE, ACFD cn DEF.
Van deze zijvlakken zijn ABC en DEF drie-
hoeken , terwijl de drie overige vierhoeken
zijn. De zijden AB, BC, AC, AD, BE enz.
van deze drie- cn vierhoeken zijn do ribben
van het ligchaam. Ofschoon nu het hier als
voorbeeld gekozen ligchaam door enkel drie-en
vierhoeken begrensd wordt, behoeft dit geens-
zins allij<l het geval tc zijn: men kan zich ook
even goed ligchamen voor den geest halen, begrensd door veelhoeken
van een ander aantal zijden.
§ 2. Terwijl de vcelvlakkige ligchamen oneindig veel verschillende
gedaanten kunnen hebben , zijn er enkele , die meer bepaald .onze