Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
(e vervaardiyen, althans nicC binitoi de grenzen, die daaraan hij het
Voorschrift van examen (jegeven zijn.
Ook bij hel behandelen van dit onderwerp hebben wij getracht kort-
heid aan duidelijkheid ie paren, en ofschoon hij het examen alleen
de kennis der formules vereischl wordt, maar niet haar bewijs y zoo
hebben wij, vjaar zulks zonder Ie groote uitvoerigheid geschieden kon,
hij vele (ormules aangetoond , hoe zij gevonden %vorden. H'y dede7i
dit alleen om hel onthouden dier formules gemakkelijker ie maken,
want wat men cenmiial goed begrepen heeft, vergeet men niet ligt.
Waar echter het bewijs moe ij el ijker was, lieten wij hel achterwege.
Het gebruik der formules hebben wij mede toegelicht., omdat wij van
■meening waren y dal anders hare kennis al zeer weinig waarde had.
Bij de Vraagstukken en Oi^fcningen ter toepassing eindelijk hebben
wijf omtrent hel aanhalen der §§ , hetzelfde beginsel gevolgd als in
onze Beginselen der Meetkunst; zoodat alleen de %% van het telkens
in behandeling zijnde hoofdstuk genoemd worden y geenszins die van
vorige hoofdstukken, al loordm die ook tot de oplossing rereiseht.
DE SCHiUJVl'U