Boekgegevens
Titel: Antwoorden op de vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in het eerste stukje van de Beginselen der stelkunst
Serie: Beginselen der stelkunst,
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1875
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5213
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200948
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Antwoorden op de vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in het eerste stukje van de Beginselen der stelkunst
Vorige scanScanned page
De Uitffevers dezes keUen mede uitgegeven:
D. GROTHE, Mechaniacbe Technologie, ten dienste van bet mirtdel-
baar onderwgs, ent,, met een aantal hout^ravur 3«, 2de druk. ƒ 6.75.
Handboek der Aardrijkukunde, door Dr. T. Dokkseiffbic eo J. Kuipïk.
Zevende druk . ...............f 2.20,
Hoofdtrekkio der Ajiidrykakunde, door I. Dornskifpsn en J. Kuï-
PEE. Zevende druk...............ƒ 0.80,
J. KÜYPER, A.Üas van ICatimrkundjge Aardrykabeschrgving;. Iiige-
uaaid ƒ 5.75. Gefionden ƒ 6.50.
u Handboek van Natuurkundige Aardrijkal)e8chryviug,
ƒ 2.90.
it Beknopte Aardryksbeschryving....... .ƒ090.
LAQERWKIJ, £ug. leet-, leer- en vertaalboek voor eerstbe^innenden;
dienende ter verkrijging van eene jniste uvtapvaak, en tevens aU iulei-
ding tel de studie der Kujcelsche Htterkuade, naar eeu gelieel nieuw
pUn bewerkt, 7o verheierde druk, ......... ƒ 1.—.
WILLIAMS, Eug. Nedeil. gespekken. naar het Eng. bewerkt door
1). iJüKHOM H*. Negende druk, vermeerderd en verbeterd door
L. J. C. Lcoolph...............ƒ 0.80.
L. J. C. LüDOLPH., Eugelsch leerboekje voor eerstbeginnenden.
5de druk, . . . ......ƒ 0.60.
ff Oefeningen in het schrijven eo spreken der
Engelscbe taal, Ie ged.; 3de dr. . ƒ0.75.
m Franscli leerl». voor eerstbeginnenden - 0 80.
W. PUTZ, Schels der Middeneeuwen, U« verbeterde druk. . - 1.35.
• Scbets der Nieuwe Geschiedenis, ^U verh. druk. - 1.50.
n Schets der Onde Gesciüedeni« , 6de drnk. ... - 1.25.
Allen vsriaald en hewrkt door Dr. E. MEUT.ER.
Dr. G. BTLLROTH, Lat^)nsche Spraakkunst voor Scholen, »aar den
derden door Dr. Fh. Ellicnjjt heriicne» druk, be^rerkt door Dr.
E. Meiilie.................ƒ3.30.
Va. ELtENDT, Latynsehe Spraakleer voor ds Infere klassen der
Gyatnasia; bewerkt door Dr. j^. Mehle«, druk, . . ƒ S.I5.
BOSSCHA, Otieksche themata, late kl. ƒ l.lO; 2de en 8de kl. - 1.40;
4de ki. > 1.25.
J. C. J. KEMPEES, Keg. der Stelkunst, ist« st., 16de druk. - 0.90.
'/ H ft t 2de St., Ilde druk. - I.IO.
9 Vraagst. en Oefen., late st., 16de drnk. 0.85.
• VriiMgst. en Oefen., 2de st. 12de druk. - 0.40.
« Antw. op de Vraagst., Ist« st., 10de druk. - 0,25.
„ Antw. op de Vraagst., 2de st., 7de druk. - 0.25.
Dr. H. WEIFFENBACH, Beginselen der Hoogduit^che taal, voor
scholen, Iste st^ Spraakkanst, achtste herziene druk . . ƒ0.90.
Ideu), Beginselen der Hoogd. Spraakkunst, 2de st., Ijeesboek, 5e dr. ƒ 1.25.
Idem, Beg. der Hoogd. taal, Sde »tukje, Foez^; «^k onder den titel:
Sammlung auserlesener Gedichte aus dca werken Deutscher Dichter,
für Schulen, herausgegeben von Dr. H. Weiïkenuach. . ƒ 0.90.
VerKameling van Vragen, Vraagstukken en Oefeningen, ten gebruike
bij de l5egiuBelen dei Stelk<mst van de Heeren BADON GHY££N
en STROOTMAK............... f 0.46.
Idem, ABtwoorden op de Oefeniugeu by de verklaring van het stel-
. kunstig teekeRschrift. . ...........ƒ 0.05._