Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs
Deel: Vierde stukje
Auteur: Jongejan, W.J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1895
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5056
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200935
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs
Vorige scanScanned page
Uitgaven van W. VERSLUYS, te Amsterdam.
V\\ .J. JoNGEJAN, Leenboekje voor liet aanviinkelgk lees-
ond«irwijs. O stukjes, ieder.............ƒ O,'20
\V. tT. JONOEJAN Toelichting bij do leesboekjes.....1.—
KENNIS DER NATUUR.
P. H. VAN DER Ley, Het allereerste oinlerwljM in de
kennis der levenloo/e natunr.
Eerste Boekje. A. Het meten van lengte-uit.gebreidheden „ O',20
P>. Het meten van lichamelijke uitgebreid-
heden ............0/20
Tweede Met wegen...........^^ 0,30
Derde ,, De wet van Archimedes.....',, 0,20
Vierde „ Vaste lichamen, vloeistoffen en gassen. 0,2:)
Vijfde ï>e dampkringslucht en hare span-
kracht ............,, 0,30
^ Zesde „ Pompen en luchtballons.....^^ 0,30
Zevende „ Verwarming en uitzetting door ver-
warming»...........0,i0
W H. VAN DKil iji.Y, Toelichting lot hel allereerste on-
derwijs in de kennis der levenloo/e .Natuur. VoörH.H.
hoofdonderwijzers verkrijgbaar,
i*. H. VAN !>Eit IjEV, Do Jevenlooze nalunr, ten dienste
van kweek- en normaalscholen en hoogere burgerscholen.
Kerste deel, met vele fig. en vraagstukken. Tweeé^ drnh- „ 1,00
Prof. ÜALrouK Stewaiit, IJeginselen der uatuurkiinde,
vertaald door P. A. U. Wolteuincï. Denle druk, . . , „ 0,(50
P. A. K. WoLTKiïTNfi, Vnijren eii oj^jjaven over natunr-
knnde..... ................„ 0,?5
Prof. H. P. RoscoKj lïej^inselen der seheikiindej vertaald
door Prof. H. ^yi:l•■EHS Pkttink. Derde druk ... . ,, 0,00
H. \ K|iim(u:N, Lessen orer plantkunde. Twee stukjes, leder „ 0,:U»
J. Jaspeus Ju. Het rijke leven. Natuur-historisoh leesboek
voor de hoogere klassen der volksschool. Met 72 gravures
tusschen den tekst............................... „ 0,3r)