Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs
Deel: Derde stukje
Auteur: Jongejan, W.J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1895
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5055
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200934
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs
Vorige scanScanned page
Uitgaven van W. VEBSLUYS, te Amsterdam.
V\'. J. JoNGEjAN, Leesboekje voor liet aaiivankelyk lees-
onderwi,js. O stukjes, ieder.............ƒ 0,20
W. J. JoNGEjAN Toelielitinfï bij de leesboekjes.....„ \.—
('. 11. DEN Hehtog en .T. Lohr, Onze taal. Taal- en ?tel-
nefeningen voor de lagere scholen.
Eerste stukje. Veertiende druk............^ 0,25
'I'weede n rijfüende druk...........,, 0,30
Derde stnkje A. Taaloefeningen, t'^eertiende druk. . . 0,30
Derde „ 15. Steloefeningen. Dertiende druk. . . . „ 0,25
Slotstnkje der 'l'aaloefeningen. Tmeede druk.......,, 0,35
Ten dienste van het voortgezet onderwijs.
Vierde stukje A. Taaloefeningen. Achtste druk. . . . „ 0,30
Vierde ,, B. Steloefeningen. Zevende druk. . . . „ 0,25
Vijfde „ A Taaloefeningen. Derde druk . ... „ 0,50
Vijfde u B, Steloefeningen. Berde druk.....„ 0,50
Woordenboekje, in heel linnen. Achtste druk......^ 0,25
Handleiding', behoorende bij de eerste drie stukjes der oefe-
ningen. Kerste deel. Vijfde verbeterde druk......\ ,H0
Handleiding, behoorende bij het vierde stukje A en B der
oefeningen. Tweede deel. Ie stuk. Vierde druk . ... „
•I. 11. GAAKENSTitooM on •). VV. VAN Dalisen. Taalcursus.
Methodisch gerangsch. oefeningen in het zuiver schrijven
der taal.
Kerste stukje.................„ 0,2o'
Tweede , .................,/ Ü,25
Derde „ .................„ 0,35
Vierde ,, .................„ 0,30