Boekgegevens
Titel: Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Auteur: Julius, G.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & Comp, 1867
Utrecht: J. van Boekhoven
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5082
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200927
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Voor (Icu vierden druk.
Bij het ter perse leggen van dezen vierden druJc onzer Tijdreken-
kundige Tafel voor de Geschiedenis des Vaderlands, gevoelen wij ons
gedrongen, onze erkentelijkheid te betuigen voor de welwillende ontvangst
dezer Maden, en herhalen hetgeen wij vroeger omtrent het gebruik,
dat er van te maken zij, opmerkten.
Deze Tafel is bestemd om den leerling in handen gegeven te worden,
en om den onderwijzer aanleiding te verschaffen tot mondeling onder-
richt, ook daar, waar zulks past, in de Geschiedenis der Vader-
landsche letterkunde.
De laatste kolom bevat dan ook enkel wenken en herinneringen voor
het mondeling onderwijs, waarbij hier dient opgemerkt te worden,
dat de cijfers achter de namen van beroemde mannen, de een en tien-
tallen van hun sterfjaar aanwijzen.
Sommige jaartallen zijn gemerkt met een *, waardoor men de bij-
zondere aandacht er op vestigen, wil. Ook zouden voor de eerste
maal alleen de aldus gemerkte jaartallen uit het hoofd geleerd hinnen
worden.
UTRECHT, W. JULIUS.