Boekgegevens
Titel: Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Auteur: Julius, G.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & Comp, 1867
Utrecht: J. van Boekhoven
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5082
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200927
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Vorige scanScanned page
'^fimm
A. F. BLANCHE & COMP. Vtrechl Jiehlen mede uitgegeven:
N. ANSLIJN, N. Z Je" brave Maria, oen leesboekje voor jonge
kmdeien van beiJerlci knnne. 27e ilriik.....ƒ OjlS'/j
J. L. BOLMAN, veilialen uit de geschiedenis des vaderlands, ?en
leesboek voor de hoogste afJeeling der tweede of do laagste
afdeeling der hoogste klasse eener volksschool. 2e di iik. ƒ 0,30
%
J. MARS, Jz., de redden/le Itand Gods, zichtbaar in de zonderlinge
lotgevallen van den scheepsbevelhebber Jacob van Heemskerk en
zijne tochtgenooten, een leesboek........../ 0,20
J. M. TEEUWISSE, de Stad Utrecht, in haren voormaligen'en
tegenwoordigen toestand bescliouwd; een leer- en leesboek voor
1 . »
de Utrechtsche schooljeugd. . , ........ƒ 0,30
»
P. A. VAN WALSEM, aardrijks- en gesnhiedkundig schoolboekje
der provincie Utrecht, met een kaartje, geheel omgewerkte
en vermeerderde 2e druk...........ƒ 0,30