Boekgegevens
Titel: Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Auteur: Julius, G.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & Comp, 1867
Utrecht: J. van Boekhoven
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5082
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200927
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
— 14 —
1574.
»1575.
-1576.
1577.
1578.
* 1579.
*1581.
1583.
1584.
*1585.
1587.
1588.
1590.
1591.
1593.
1598.
Alva vortrokt. Eequesens wordt land-
voogd. Slag op de Mookerheide.
Leiden ontzet.
Verbond tusschen Holland en Zeeland
to Dordrecht. Tocht der Spanjaar-
den naar Schouwen.
Dood van Eequesens. Gcntsche Be-
vrediging.
Don Jan, landvoogd. Zijn dubbelzin-
nig gedrag. Breda.
Amsterdam aan de zijde der Staten.
TJnio van Utrecht.
De Staten der Noordelijke gewesten
zweren Pilips af. Anjou en "Willem
I tegenover Parma.
Pransche Furie.
"Willem I vermoord.
Leicester. Oldenbarneveld. Maurits.
Herstel van het Spaanscho gezag in
de Zuidelijke Nederlanden.
Prins Maurits, Stadhouder, Kapitein-
Generaal-Admiraal.
Onoverwinnelijke vloot.
Breda verrast.
Roemrijke veldtocht van Maurits.
Merkwaardig beleg v. Gcertruidenberg.
Afstand der Nederlanden aan Albertus
en Isabella. Dood van Filips II.
L. en H. van Nassau.
74. Lambert Melisz.
75. Hoogeschool te Leiden.
Jan van Nassau.
81. Eerste gebruik der Te-
legraaf.
83. De Gregoriaansehe stijl,
in Holland ingevoerd.
D. Volkz. Coornhert. 90.
Petrus Dathenus. 90.
91. Corn. Cornclisz. van Uit-
geest vindt de Houtzaag-
molens uit.
93. P. Plancius, Zeekaarten.
95—1600. Zeetochten van
Barends en Heemskerk,
C. Houtman, J. van Neck,
O. van Noord, enz.
Ph. van Marnix. 98.